Faktura

ABC... | ABC - F

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

je dokument, kterým dodavatel (prodávající) na základě provedené zakázky požaduje na odběrateli (kupujícím) zaplacení dodaných výkonů ve stanovené výši. Faktura musí obsahovat právní náležitosti v minimálním rozsahu zákona č.588/1992 Sb. o DPH.
nahoru