Finanční plánování podniku

ABC... | ABC - F

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

vytváří pro následné finanční rozhodování rámec, orientovaný na cíle, pokud jde o výnosnost a omezování finančních rizik. Strategický (dlouhodobý) finanční plán je rámcem pro investiční rozhodování o způsobu dlouhodobého financování. Zohledňuje všechny činnosti a vnější vztahy.
Operativní (roční) finanční plán zpřesňuje a konkretizuje opatření k zabezpečení dlouhodobých záměrů činnosti v plánovaném roce.Hlavním cílem ročního finančního plánu je optimalizace zisku
nahoru