Finanční řízení podniku

ABC... | ABC - F

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

je subjektivní ekonomická činnost, zabývající se získáváním potřebného množství peněz a kapitálu z různých finančních zdrojů. Základním finančním řízením je finanční rozhodování o výběru nejvhodnějších variant pohybu peněz, kapitálu a finančních zdrojů. Finanční řízení musí respektovat principy peněžního toku, čisté současné hodnoty, faktoru času, optimalizace kapitálové struktury a zohledňování rizik.
nahoru