Finanční struktura podniku

ABC... | ABC - F

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

je struktura podnikového kapitálu, ze kterého je financován jeho majetek. Je zachycena v pasivech rozvahy k určitému okamžiku. Finanční struktura společnosti zachycuje v nejužším pojetí rozvahy následující položky:
  1. vlastní kapitál
  2. cizí zdroje
  3. ostatní pasiva
V rámci finanční skupiny se analyzuje a posuzuje zejména relace mezi vlastním a cizím kapitálem pomocí různých ukazatelů zadluženosti.
nahoru