Firma

ABC... | ABC - F

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

je chápána jako homogenní jednotka sledující výhradně zájem maximalizace zisku i když chování některých firem tomu nenasvědčuje. Ve standardní neoklasické mikroekonomii se pojem firma rovná pojmu tržní subjekt, jehož úloha je transformace najímaných faktorů do nabídky zboží a služeb.
nahoru