Forfaiter

ABC... | ABC - F

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

přebírá veškerá rizika spojená s úvěrem. K tomu forfaiter požaduje, aby pohledávka ve volně směnitelné měně byla řádně zajištěna takovým způsobem, který umožní její obchodování na finančním trhu.
nahoru