Forfaiting

ABC... | ABC - F

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

je metoda financování střednědobých, event. dlouhodobých exportních úvěrů poskytovaných nejčastěji v souvislosti s vývozem strojů, zařízení a investičních celků o relativně vysoké hodnotě.
Odkupující subjekt se nazývá forfaiter.
Forfaiting je uskutečňován na základě smlouvy mezi dovozcem a forfaiterem. Úmluva se uzavírá na jednotlivé obchodní případy většinou předem, v době, kdy vývozce volí mezi dostupnými alternativami financování. Smlouva stanoví podmínky, za nichž se uskuteční budoucí odkup pohledávky. Po realizaci dodávky zboží vývozce odprodá pohledávku forfaiterovi a získá okamžitou úhradu, sníženou o diskont, rizikovou přirážku a o další náklady spojené s forfaitingem.
Forfaiting umožňuje vývozcům získat až 100% financování exportního úvěru z cizích zdrojů, urychlit tak inkaso a přenést dopad úvěrových rizik na specializovanou finanční instituci. Použití této metody financování probíhá diskrétně a kupující nemusí vědět, že pohledávka je věřitelem forfaitována.
nahoru