Goodwill

ABC... | ABC - G

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

dobré jméno, pověst, spojená s firmou případně s výrobkem nebo službami. Vytváření Goodwillu trvá dlouhou dobu, ale může se ztratit velmi rychle. Jako Goodwill se dále rozumí část nehmotného majetku v účetnictví firmy, představující výhody vzniklé na základě umístění firmy, ochranné známky, pověsti, klientely. Při prodeji firmy může Goodwill znamenat významnou část majetku, která může být jako nehmotný majetek prodávána i samostatně.
nahoru