Ažio

ABC... | ABC - A

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

je rozdíl, o který cena (kurz) cenného papíru převyšuje jeho nominální hodnotu. Bývá vyjádřen v procentech nominální hodnoty. Opakem ažia je disažio.
nahoru