Inventarizace

ABC... | ABC - I

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

je jedním ze základních metodických prvků účetnictví, jehož cílem je kontrola správnosti účetnictví. Inventarizaci provádí inventarizační komise, která je odpovědna za správnost jejího provedení. Inventarizačním obdobím je zpravidla jeden rok, není-li stanoveno zákonem jinak. Inventarizačním rozdílem je manko nebo přebytek, který se po skončení a vyhodnocení inventarizace proúčtuje do příslušného účetního období.
nahoru