Inventura

ABC... | ABC - I

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

je první dílčí etapa inventarizace, při které se zjišťuje skutečný stav aktiv a pasiv. Podle způsobu a povahy inventovaného majetku rozlišujeme inventuru fyzickou a inventuru dokladovou.
nahoru