Kalkulace

ABC... | ABC - K

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

se rozumí propočet směřující ke stanovení, resp. zjištění nákladů, přínosu, zisku, ceny, či jiné hodnotové veličiny na výrobek, práci nebo podnikovou službu. Ve vazbě na toto obecné vymezení se pak kalkulace chápe ve třech základních významech:
  • jako činnost vedoucí ke zjištění či stanovení příslušné hodnotové veličiny na konkrétní výkon podniku, který je přesně druhově, objemově a jakostně vymezen
  • jako výsledek této činnosti, tzn. jako propočet podílu hodnotové veličiny připadajících dílčích nákladů na kalkulační jednici
  • jako vydělitelná část informačního systému podniku
nahoru