Kapitálová potřeba

ABC... | ABC - K

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

je celková výše majetku (aktiv) potřebného pro plynulé, bezporuchové zajištění předpokládaného rozsahu činnosti podniku. Kapitálovou potřebu lze rozdělit na investiční kapitálovou potřebu a kapitálovou potřebu v oblasti oběžného majetku.
Investiční kapitálová potřeba je v podstatě stálá, trvalá. Vázaný kapitál se postupně uvolňuje odepisováním. Její výše je výsledkem propočtu techniků a finančních pracovníků na základě podnikatelských záměrů.
Kapitálová potřeba v oblasti oběžného majetku vyjadřuje trvalou potřebu oběžného majetku vázaného ve věcných, hmotných formách. Protože se kapitálová potřeba vztahuje na majetek vázaný v hmotných formách, je třeba přičíst k této potřebě přiměřenou částku peněžních prostředků, resp. krátkodobého finančního majetku
nahoru