rypsová vazba

ABC... | ABC - R

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

odvozená plátnová v., která je vytvořena zesílením (přidáním) vazných bodů po osnově nebo po útku, čímž na tkanině vzniknou charakteristická žebra. Ryps podélný má žebra ve směru osnovy, ryps příčný má žebra napříč tkaninou ve směru útku; jestliže jsou žebra stejně široká, je to ryps čistý, smíšený ryps má žebrování nestejně široké, ryps šikmý vytváří na tkanině žebra šikmá. Ryps zpáteční má žebrování, které šikmo stoupá a pak se šikmo vrací zpět, ryps vlnitý vytváří na tkanině vlnitá žebra v podélném, příčném nebo šikmém směru. R. v. se nejčastěji používá na k hedvábnických, ale také na vlnařských a bavlnářských tkaninách.
nahoru