zpáteční kepr

ABC... | ABC - Z

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

odvozená keprová vazba ze základních, zesílených nebo víceřádkových k., vzniká tím, že se vazba po zakreslení střídy vrací opačným směrem zpět, ale poslední mezera ve střídě se neopakuje. Jsou tak vytvořeny ostré hroty podél nebo napříč tkaninou. Těchto vazeb se nejčastěji používá u vlnařských tkanin, zejména plášťových. Častý je i název hrotový k.
nahoru