keprová vazba

ABC... | ABC - K

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

má nejmenší střídu S/3, takže se střídají vždy tři osnovní a tři útkové nitě v různém provázání, které se stále opakuje, a tím je vytvářeno úhlopříčné řádkování. Jestliže na lícní straně převládají osnovní niti, je to k. v. osnovní, útková k. v. má na lícní straně převahu útkových nití. Používá se u nejrůznějších typů tkanin. K neznámějším k. v. odvozeným patří: křížový, lomený, přerušovaný, přisazovaný, složený, stínový, víceřádkový, vícestupňový, zesílený a zpáteční kepr.
nahoru