zvětšené plátno

ABC... | ABC - Z

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

odvozená plátnová vazba, vytvořená tak, že vazný bod plátnový je dvakrát nebo vícekrát zvětšený tak, že ve tkanině vážou společně dvě nebo více nití v osnově i útku v plátnové vazbě. V případě, že váží společně dvě nitě osnovní i útkové, nazývá se tato vazba panama. Vazba se používá na pánské oblekové a plášťové vlnařské tkaniny. V řídké dostavě jako bavlnářská tkanina na vyšívání.
nahoru