žinylka

ABC... | ABC - Ž

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

vlasová nit, v podstatě úzký proužek tkaniny na obvodě opatřený vlasovým povrchem, vyrobený poněkud složitějším technologickým postupem nežli příze. Skládá se ze čtyř až šesti osnovních nití utkaných v plátnové nebo perlinkové vazbě, z níž vyčnívají nitky, tvořící vlasový povrch, který je fixován do žádaného tvaru písmene O nebo V. Z. se tká na tkalcovských stavech, příp. na speciálních žinylkových strojích, takto vyrobené předdílo se podélně rozřezává a získané proužky tkaniny se upravují do žádaných tvarů. Používá se k výrobě žinylkové tkaniny (jako efektů do dámských šatových a plášťových tkanin). Název je odvozen z franc. chenille - housenka. Jinou technologií výroby z. je vkládání krátce nařezaných vláken mezi dvě nosné nitě. Tato vlákna jsou zákrutem stabilizována.
nahoru