žmolek

ABC... | ABC - Ž

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

shluk a spleť více zaoblených vláken do tvaru malých chomáčků, vzniklých třením a stáčením na povrchu textilie, nejčastěji s vysokým, podílem syntetických vláken, která nelze snadno odstranit. Z. může vzniknout i na vlněných textiliích, ale pro malou pevnost se vlněné z. snadno odstraní.
nahoru