zesílený atlas

ABC... | ABC - Z

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

odvozená atlasová vazba, která vznikne přidáním vazných bodů po osnově nebo po útku k základnímu nepravidelnému, či smíšenému a. Těchto vazeb se používá u vlnařských tkanin (koverkotů - pětivazný z. a. dvěma vaznými body osnovními - a bavlnářských tkanin (dyftýnů) - osmivazný z. a. jedním vazným bodem osnovním.
nahoru