atlasová vazba

ABC... | ABC - A

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

má nejmenší střídu 5/5, vzdálenost vazných bodů i jejich směr se řídí postupným číslem, které je stanoveno podle určitých zásad a podle velikosti střídy vazby. U a. v. útkové na lícní straně převládají útkové nitě, osnovní a. v. má na lícní straně převahu osnovních nití. Vazné body se v atlasu pravidelném vzájemně nedotýkají. A. v. dává tkanině hladký a lesklý povrch. Nejčastěji se používá a. v. u hedvábnických tkanin, běžně se však používá i u tkanin bavlnářských a vlnařských. K nejužívanějším a. v. odvozeným patří k nepravidelný atlas, přisazovaný atlas, smíšený atlas, stínovaný atlas, zesílený atlas a adria v.
nahoru