Charakter

Co nás naučili o sobě a o jiných.

Základ charakteru pokládá matka dítěte. Podle jejích reakcí (chce x nechce dítě, má x nemá je ráda..) se odvíjí i následný vztah dítěte k sobě. Charakter se v průběhu života může měnit podle okolností, které na člověka působí. Projevuje se v promyšlených reakcích na podněty. V hrubých rysech bývá hotov do čtyř let. Patří zde také vztah k rodičům, lidem, zvířatům, přírodě, ale také např. smysl pro čestnost, spravedlnost, uvědomování povinností, práv, vůle…

Charakter je ovlivňován temperamentem, ale těžce jej rozpoznáme u jiných (otázka let), ještě hůře ho rozpoznáme u sebe. Přesto je tato složka osobnosti základní. Může ovlivnit všechny ostatní.

Napište si,na čem Vám opravdu záleží. Stačí 10 hodnot. Očíslujte je. Vyšla Vám vaše hierarchie hodnot, momentální – současná.

nahoru