technické předpisy > osobní ochranné prostředky - č. 172/1997 Sb. v platném znění

osobní ochranné prostředky - č. 172/1997 Sb. v platném znění

Harmonizované normy nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, v platném znění
Číslo normy Název normy Třídicí znak
ČSN EN 420 Ochranné rukavice. Všeobecné požadavky 83 2300
ČSN EN 12477 Ochranné rukavice pro svářeče 83 2301
ČSN EN 374-1 Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům. Část 1: Termíny, definice a technické požadavky 83 2310
ČSN EN 374-2 Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům. Část 2: Stanovení odolnosti proti pronikání (penetraci) 83 2310
ČSN EN 374-3 Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům. Část 3: Stanovení odolnosti proti propustnosti (permeaci) chemikálií 83 2310
ČSN EN 407 Ochranné rukavice proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni) 83 2326
ČSN EN 511 Ochranné rukavice proti chladu 83 2340
ČSN EN 388 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům 83 2350
ČSN EN 340 Ochranné oděvy. Všeobecné požadavky 83 2701
ČSN EN 463 Ochranné oděvy. Ochrana proti kapalným chemikáliím. Zkušební metoda. Stanovení odolnosti proti pronikání proudu kapaliny (Jet test) 83 2720
ČSN EN 465 Ochranné oděvy. Ochrana proti kapalným chemikáliím. Požadavky na protichemické ochranné oděvy proti postřiku s těsnými spoji mezi různými částmi oděvu (Typ 4) 83 2721
ČSN EN 466 Ochranné oděvy. Ochrana proti kapalným chemikáliím. Požadavky na protichemické ochranné oděvy proti postřiku ve formě spreje s těsnými spoji mezi různými částmi oděvu (Typ 3) 83 2722
ČSN EN 467 Ochranné oděvy. Ochrana proti kapalným chemikáliím. Požadavky na součásti oděvu zajišťující ochranu částí těla 83 2723
ČSN EN 468 Ochranné oděvy. Ochrana proti kapalným chemikáliím. Zkušební metoda. Stanovení odolnosti vůči penetraci při postřiku (Spray test) 83 2724
ČSN EN 464 Ochranné oděvy. Ochrana proti kapalným a plynným chemikáliím, včetně kapalných aerosolů a pevných částic. Zkušební metoda. Stanovení těsnosti plynotěsných oděvů (Zkouška vnitřním přetlakem) 83 2725
ČSN EN 368 Ochranné oděvy. Ochrana proti kapalným chemikáliím. Zkušební metoda: Odolnost materiálu proti pronikání (penetraci) kapalin 83 2731
ČSN EN 531 Ochranné oděvy pro pracující v průmyslu vystavené teplu (s výjimkou oděvů pro hasiče a svářeče) 83 2749
ČSN EN 532 Ochranné oděvy. Ochrana proti teplu a ohni. Zkušební metoda pro omezené šíření plamene 83 2750
ČSN EN 533 Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Materiály a sestavy materiálů s omezeným šířením plamene 83 2751
ČSN EN 702 Ochranné oděvy. Ochrana proti teplu a ohni. Zkušební metoda pro stanovení prostupu tepla ochranným oděvem nebo jeho materiály při dotyku 83 2752
ČSN EN ISO 14460 Ochranné oděvy pro řidiče závodních automobilů - Ochrana proti teplu a plameni - Technické požadavky a zkušební metody 83 2753
ČSN EN 381-1 Ochranný oděv pro uživatele ručních řetězových pil. Část 1: Zařízení ke zkoušení odolnosti proti pořezání řetězovou pilou 83 2770
ČSN EN 381-2 Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil. Část 2: Zkušební metody pro ochranu nohou 83 2770
ČSN EN 381-5 Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil. Část 5: Požadavky pro ochranu nohou 83 2770
ČSN EN 381-3 Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 3: Zkušební metody pro obuv 83 2770
ČSN EN 381-8 Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 8: Zkušební metody pro ochranné kamaše proti pořezání řetězovou pilou 83 2770
ČSN EN 381-8 Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 8: Zkušební metody pro ochranné kamaše proti pořezání řetězovou pilou 83 2770
ČSN EN 381-9 Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 9: Požadavky pro ochranné kamaše proti pořezání řetězovou pilou 83 2770
ČSN EN 381-4 Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 4: Zkušební metody pro ochranné rukavice proti pořezání řetězovou pilou 83 2770
ČSN EN 381-7 Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 7: Požadavky na ochranné rukavice proti pořezání řetězovou pilou 83 2770
ČSN EN 412 Ochranné zástěry při používání ručních nožů 83 2771
ČSN EN 510 Požadavky na ochranné oděvy používané při riziku zachycení pohyblivými částmi 83 2772
ČSN EN ISO 13997 Ochranné oděvy - Mechanické vlastnosti - Stanovení odolnosti proti proříznutí ostrými předměty 83 2774
ČSN EN 13158 Ochranné oděvy - Ochranné kabáty, chrániče těla a ramen pro jezdce na koních - Požadavky a zkušební metody 83 2775
ČSN EN 13277-3 Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 3: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče trupu 83 2776
ČSN EN 13277-1 Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 1: Všeobecné požadavky a zkušební metody 83 2776
ČSN EN 943-2 Ochranné oděvy proti kapalným a plynným chemikáliím, včetně kapalných aerosolů a pevných částic - Část 2: Požadavky na účinnost plynotěsných (typ 1) protichemických ochranných oděvů pro záchranná družstva (ET) 83 2726
ČSN EN 470-1 Ochranné oděvy pro použití při svařování a podobných postupech. Část 1: Všeobecné požadavky 83 2740
ČSN EN 348 Ochranné oděvy. Stanovení odolnosti materiálu proti malým rozstříknutým částicím roztaveného kovu. Metoda zkoušení 83 2746
ČSN EN 373 Ochranné oděvy. Posuzování odolnosti materiálů proti postřiku roztaveným kovem 83 2747
ČSN EN 367 Ochranné oděvy. Ochrana proti teplu a ohni. Metoda stanovení prostupu tepla při vystavení účinku plamene 83 2748
ČSN EN 13277-2 Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 2: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče nártu, holeně a předloktí 83 2776
ČSN EN 13277-4 Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 4: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče hlavy 83 2776
ČSN EN 13277-5 Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 5: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče genitálií a břicha 83 2776
ČSN EN 13061 Ochranné oděvy - Holenní chrániče pro hráče kopané - Požadavky a zkušební metody 83 2777
ČSN EN 471 Výstražné oděvy s vysokou viditelností 83 2820
ČSN EN 1150 Ochranné oděvy - Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro neprofesionální použití - Metody zkoušení a požadavky 83 2821
ČSN EN 13356 Výstražné doplňky pro neprofesionální použití - Metody zkoušení a požadavky 83 2822
ČSN EN 1073-1 Ochranné oděvy proti radioaktivní kontaminaci - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy s nucenou ventilací proti kontaminaci radioaktivními částicemi 83 2832
ČSN EN 1149-2 Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 2: Zkušební metoda pro měření vnitřního odporu 83 2845
ČSN EN 393 Záchranné plovací vesty a osobní plovací prostředky. Plovací prostředky. 50 N 83 2860
ČSN EN 395 Záchranné plovací vesty a osobní plovací prostředky. Záchranné plovací vesty. 100 N 83 2861
ČSN EN 396 Záchranné plovací vesty a osobní plovací prostředky. Záchranné plovací vesty. 150 N 83 2862
ČSN EN 399 Záchranné plovací vesty a osobní plovací prostředky. Záchranné plovací vesty. 275 N 83 2863
nahoru