technické předpisy > stavební výrobky - č. 163/2002 Sb.

stavební výrobky - č. 163/2002 Sb.

Harmonizované a určené normy k nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané bstavební výrobky
Číslo normy Název normy Třídicí znak
ČSN EN 13249 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch (kromě železnic a vyztužování asfaltových povrchů vozovek) 80 6149
ČSN EN 13250 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě železnic 80 6150
ČSN EN 13251 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích 80 6151
ČSN EN 13252 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech 80 6152
ČSN EN 13253 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, vyztužování břehů) 80 6153
ČSN EN 13254 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází 80 6154
ČSN EN 13255 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů 80 6155
ČSN EN 13256 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb 80 6156
ČSN EN 13257 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů 80 6157
ČSN EN 13265 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů 80 6158
ČSN 91 7816 Podlahové krytiny. Polyvinylchloridové podlahoviny bez podkladu. Společná ustanovení 91 7816
ČSN 91 7817 Podlahové krytiny. Polyvinylchloridové podlahoviny s podkladem. Společná ustanovení 91 7817
ČSN EN 650 Pružné podlahové krytiny - Polyvinylchloridové podlahové krytiny s podkladem z juty nebo z polyesterového rouna nebo s vrstvou polyesterového rouna s polyvinylchloridovým podkladem - Specifikace 91 7851
nahoru