Austrálie

Australské symboly pro ošetřování

Australské informace pro ošetřování sestávají:

- z pěti slovních údajů pro: teplotu praní, proces praní, způsob sušení, způsob bělení, způsob žehlení a

- z jednoho symbolu, který vyjadřuje chemické čištění

Součásti symbolů pro ošetřování:

a. Teplota praní (studená, teplá, horká, velmi horká, vřelá)

b. Namáhání  (ruční praní, krátkodobé strojní praní, mírné strojní praní, strojní praní)

** Kde je to možné, lze kombinovat udání teploty s uvedením způsobu namáhání do výstižné fráze (např. ruční praní v teplé vodě - warm hand wash, strojní praní v horké vodě - hot machine wash)

c. Metoda sušení (sušení v bubnové sušičce - za studena/za tepla/za horka, sušit v rovině, sušit odkapáním, sušit zavěšené)

d. Instrukce pro bělení (bělení chlórem, pouze bělení bez chlóru)

e. Žehlení (za studena, za tepla, při střední teplotě, horkou párou, nežehlit)

f. Chemické čištění vyjádřeno v symbolech

Chemické čištění možné ve všech rozpouštědlech běžně užívaných pro chemické čištění
Chemické čištění v perchlorethylenu, lakovém benzínu nebo fluorovaných uhlovodících běžně užívaných pro chemické čištění

Chemické čištění stejné jako dle předcházejícího odstavce s omezeným přidáním vody a omezeným mechanickým působením

Chemické čištění v lakovém benzínu nebo trichloro-fluoroethanu
Chemické čištění stejné jako dle předcházejícího odstavce s omezeným přidáním vody a omezeným mechanickým působením
Výrobek se nesmí chemicky čistit.
 
Tyto symboly jsou užity ve spojení s frází (chemicky čistitelné, čistit  pouze chemicky, chemické čištění doporučeno - Drycleanable/Dryclean only/ Drycleaning recommended).
 
Návod pro umístění etiket:

1. Etikety musí být jasně viditelné a dostupné.

2. U zboží, které je baleno, vystaveno nebo složeno tak, že informace nejsou dostupné, musí být symboly údržby umístěny na zvláštní volné nebo samolepicí etiketě, nebo na letáku, který doprovází zboží.

3. U etiket  přišitých z více  než jedné strany, musí mít etiketa podobné vlastnosti jako základní materiál.

4. Samolepicí etikety nesmějí vytvářet žádné bubliny nebo se nesmějí odlepovat, když výrobek prochází čistícím procesem.

nahoru