základy textilních technologií > technologie tkaní > Navádění, navazování, lamelování

Navádění, navazování, lamelování

Před tkaním musí být osnova navedena do lamel osnovní zarážky, brda a paprsku.

Lamely osnovní zarážky sledují celistvost osnovních nití při tkaní. Jsou z ocelového plechu a mohou být otevřené a na nitě se nasazovat a nebo uzavřené , do kterých se nitě navádějí.

Brdo je listové nebo šňůrové. Listové brdo je soustava listů s nitěnkami uloženými v rámcích — listech, šňůrové brdo je soustava zdvižných šňůr, na kterých jsou nitěnky zavěšeny. Do oček nitěnek se navádějí nitě. Pomocí brda se tvoří požadované provázání, tj. vazba tkaniny.

List
1, 2 — nosníky, 3 — sloupek, 4 — očko nitěnky,
5 — nitěnka, 6 — lišta, 7 — posuvný jezdec

paprsek plochý

paprsek profilovaný

Paprsek udržuje osnovu při tkaní ve správné hustotě, zajišťuje pořadí nití a přiráží útek ke tkanině.

Princip navádění
Navádění osnovy do lamel osnovní zarážky, do nitěnek listového nebo žakárového brda a do zubů paprsku se provádí při zakládání osnovy pro nový druh tkaniny nebo je-li nutná výměna brda či paprsku z důvodu opravy, čištění a pod. Navádí se ručně nebo strojem v navádírně (u listového brda) nebo ručně přímo v tkalcovně na stavu (u žakárových brd).

Princip navádění
1 — naváděcí jehla, 2 — paprsek, 3 — nitěnka, 4 — lamela, 5 — nit

Při strojním navádění jehla pronikne do paprsku, nitěnky i lamely osnovní zarážky. Nabere osnovní nit z osnovy připravené na zvláštním stojanu a pohybem zpět nit navede.

Princip navazování
Navazování osnovy nového válu k nitím staré osnovy se provádí, má-li nová osnova stejné parametry jako předchozí. Po navázání se osnova s uzlíky protáhne brdem a paprskem a pak se zatká. Navazování je rychlejší a lze stejně jako navádění provádět ručně nebo strojem.
Princip lamelování
Lamelování spočívá v nasazování otevřených lamel osnovní zarážky na osnovní nitě. Provádí se ručně nebo strojně
nahoru