základy textilních technologií > technologie tkaní > Osnovní svůrka, křížové činky

Osnovní svůrka, křížové činky

Osnovní svůrka

slouží k vedení osnovy do tkací roviny. Svůrku tvoří obvykle otočný kovový válec uložený na postranicích tkacího stroje. Poloha osnovní svůrky je nastavitelná a může ovlivnit proces tkaní a vzhled tkaniny. Osnovní svůrka je pevná nebo pohyblivá. Pohyblivá osnovní svůrka je snímačem napětí osnovních nití pro negativní osnovní regulátor.

Křížové činky

zajišťují niťový kříž a tím brání změně pořadí osnovních nití. Jsou to zpravidla dvě hladké kovové tyče připevněné k postranicím tkacího stroje.

nahoru