obchodní dovednosti > obchodní korespondence > Používané tituly absolventů VOŠ a VŠ

Používané tituly absolventů VOŠ a VŠ

v souladu se zákonem o VŠ – zák. č. 111/1998 Sb.

Tituly před jménem

Bc. bakalář uvádí se před jménem (absolvent bakalářských stud. programů)
BcA. bakalář umění uvádí se před jménem
Ing. inženýr uvádí se před jménem absolventům v oblasti ekonomie, technických věd a technologií, zemědělství, lesnictví a vojenství
Ing. arch. inženýr architekt uvádí se před jménem absolventům v oblasti architektury
MUDr. doktor medicíny uvádí se před jménem absolventům v oblasti medicíny
MVDr. doktor veter. medicíny uvádí se před jménem absolventům v oblasti veterinárního lékařství a hygieny
MgA. magistr umění uvádí se před jménem absolventům v oblasti umění – magisterské studium
Mgr. magistr uvádí se před jménem absolventům v ostatních oblastech magisterského studia

Absolventi magisterských stud. programů, kteří získali akad. titul "magistr", mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku. Po jejím vykonání se udělují tyto akademické tituly:

JUDr. doktor práv uvádí se před jménem - oblast práva
PhDr. doktor filozofie uvádí se před jménem – studium v oblasti humanitní, pedagogických a společenských věd
RNDr. doktor přírodních věd uvádí se před jménem – oblast přírodních věd
PharmDr. doktor farmacie uvádí se před jménem – oblast farmacie
ThLic licenciát teologie uvádí se před jménem – oblast teologie
ThDr. doktor teologie uvádí se před jménem – oblast katolické teologie

Nadále zůstává v platnosti

PaedDr. - doktor pedagogiky - uvádí se před jménem – doktor pedagogických věd

Před jménem se rovněž píší, a to před všemi tituly

Doc. (doc.) – docent

Prof. (prof.) – profesor

Absolventům studia v doktorských studijních programech

se udělují následující akademické tituly:

Ph.D. – doktor - uvádí se za jménem

Th.D. - doktor teologie - uvádí se za jménem

Nadále zůstávají v platnosti tituly uváděné za jménem, a to:

CSc. - kandidát věd - uvádí se za jménem

DrSc. - doktor věd - uvádí se za jménem

(Tyto dva tituly nejsou v současnosti udělovány.)

Absolventům vyšších odborných škol

se podle zákona o středních školách přiznává následující titul:

DiS. - diplomovaný specialista - uvádí se za jménem

Čestný doktorát

dr. h. c. – doktor honoris causa – uvádí se za jménem

Vojenské hodnosti

píší se před jménem a před všemi tituly

kpt. kapitán
mjr. major
svob. svobodník
gen. generál
plk. plukovník
pplk. podplukovník
nahoru