obchodní dovednosti > obchodní korespondence > Praktické použití normy ČSN 01 6910 -

Praktické použití normy ČSN 01 6910 -

Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných stroje – platná od listopadu 2002

Interpunkční (členící) znaménka

Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník – uvádějí se ihned za předcházející slovo, značku nebo číslo, a to bez mezery.

Prší. Máte strach? Nechoďte ven!

GOODWILL – vyšší odborná škola, s. r. o., Frýdek-Místek

Tečka za zkratkou na konci věty platí rovněž jako tečka za větou.

Inzeráty se týkají výměny bytů, nabídky služeb apod.

Tři tečky (používá se pro ně zvláštní znak - výpustek)

Dělám, děláš, dělá …

Spojovací čárka (spojovník) - spojuje dvě části slova nebo výrazy bez mezer. Pokud končí předcházející řádek spojovníkem, opakuje se spojovník na začátku následujícího řádku.

Česko-italský slovník, okres Plzeň-jih, Klára Suková-Rovenská, Frýdek- -Místek

Pomlčka – odděluje se z obou stran mezerami.

Nabízíme nové učební obory – obor zahraniční obchod – cestovní ruch .

Pomlčka může nahrazovat výrazy "až" , "až do" , nebo "proti (versus)"

14. – 18. 6. 2003 zápas Sparta – Slavia

Závorky - píší se těsně se znakem – bez mezer. Přednostně se používají závorky kulaté.

K dispozici jsou hračky pro děti (míče, švihadla, stolní hry apod.).

V hranatých závorkách uvádějí jazykové příručky výslovnost, v odborných pracích, které jsou opatřeny číslovaným seznamem použité literatury, se citáty mohou v textu označit číslem citované publikace uvedeným v hranaté závorce.

Uvedená věta v textu končí tečkou. [5]

Uvozovky – píší se těsně se znakem – bez mezer. Většinou se uvádí přímá řeč. Přední a zadní uvozovky se vyznačují různě umístěnými uvozovkami.

Babička říkala: "Vezmi si pláštěnku, bude pršet."

Lomítko (rovná závorka) – píše se těsně se znakem – bez mezer

60 km/h čj. TZ/ 25/03 zák. č. 513/91 Sb.

Závorky a matematické výrazy

{ [(a + b) . c] : d}

Apostrof (odsuvník)

Sáh´ si do kapsy. J´aime Paul. I don´t

Zkratky

p. pan, pánové př. příklad    
popř. popřípadě r. rok    
např. například zvl. zvláště    
fa, fou, fy firma, faktura paní    
ca, cca circa (asi, přibližně)        
a. s. s . r. o. v. o. s. k. s. s. p. v. r. (vlastní rukou)
Frýdlant n. Ostr.          
tj. apod. ap. atp. č. j. nebo čj. č. p. nebo čp.
ČR AV ČR VOŠ MŠM OSN UNICEF
           

Značky

Pokud značky nejsou na klávesnici, používáme vložit "Symbol"

10 cm 6 V 1,25 kg 10 mm až 20 mm (nové)
+10 °C -19 °F 300 kW 15 mA
pivo 12° O 3/4” (palce)    
6V baterie = 6voltová baterie = šestivoltová baterie      
100km rychlost = 100kilometrová = stokilometrová rychlost      

Značky měn

Píšeme v sestavách před peněžní částkou, v textech před i za ní.

Kč 100,-- 100 100,-- Kč
1.000.000,-- Kč - z bezpečnostních důvodů píšeme po trojici čísel tečku.

Matematické značky

10 + 10 = 20 60 : 12 = 5 a . b =

Zlomky

1/2 3/4 5 3/4 kg 3 1/2procetní úrok

Procento, promile

úrok 6 % - píšeme s mezerou
6% úrok – šestiprocentní úrok
5 ‰ alkoholu - (na psacím stroji můžeme napsat i 5 o/oo alkoholu)

Rozměry a tolerance

60 mm x 20 mm x 50 mm 60 x 20 x 50 mm
20 mm ± 30 mm 20 ± 30 mm

Měřítko

Měřítko mapy - 1 : 100

Průměr

Hadice O 1/2” (palce, coulu).

Exponenty, indexy

např. (a+b)2; 10-5; 300 m2; H2SO4 CaCO3; HNO3

Pomůcka: při psaní na počítači se pro použití indexů používají klávesové zkratky:
Ctrl + + horní index Ctrl + = dolní index

Paragraf

§ 56
podle § 46 odst. 1 písm. c) zák. č. 65/65 Sb.

Značka & (et)

Ja & Ja
Thomas Brown & Co

Značka # (dvojitý kříž) - číslo

Deky # 215 již nevyrábíme.

Stejnítka – opakovací znaménko

10 vagónů krmných brambor
10 stolních
5
10 raných

Kalendářní data

2003-04-14 03-04-14 01.04.2003 - neděláme mezery
       

V osobních dopisech, na peněžních dokladech, v právních písemnostech

Frýdek-Místek 1. září 2003

Brno 14. dubna 2003

V textu dopisu

Zboží dodejte 10. dubna 2002.

Vaši zprávu jsme obdrželi 1. 6. 2003. POZOR – píšeme s mezerami!

Součty čísel

Podtrhávají se dvojitou čarou.

260,10 kg Kč 1.500,--
700,50 ” ”2.500,--
10,25 ” Kč 4.000,--
250,50 ”_  
1221,35 kg  

Časové údaje

19:57:22 09:45 h (bez tečky) 09:45 hod. (s tečkou)
10 min (bez tečky) 10 min. (s tečkou)

V textu píšeme časové údaje jednomístně.

Např.: Porada byla zahájena v 9 hodin.

Telefonní čísla

558 225 225 - píšeme po trojicích čísel, oddělujeme mezerou

Spojení čísel se slovy

10násobek 14denní 5krát formát A4

Římské číslice

Teplotní pásy na zemském povrchu

I. Rovníkový

II. Vnější tropický

III. Subtropický

IV. Polární

Zvýrazňování textu

 • umístěním na samostatný řádek
 • změnou řezu písma (tučný tisk, kurzíva)
 • podtržením
 • změnou velikosti písma
 • změnou druhu písma
 • psaním velkými písmeny
 • vložením do uvozovek
 • proložením

Označování částí textu

Úvod
1 Psací stroje
1.1 Rozdělení
1.1.1 Podle pohonu
1.1.1.1 Ruční
1.1.1.2 Elektrické
1.1.2 Podle účelu použití
1.1.2.1 Kancelářské
1.1.2.2 Přenosné
2 Rozmnožovací stroje

Při použití velkých a malých písmen, římských a arabských číslic se používá následující posloupnost:

 • velká písmena - děláme za nimi tečku
 • římské číslice - děláme za nimi tečku
 • arabské číslice - děláme za nimi tečku
 • malá písmena - děláme za nimi kulatou závorku (těsně za znakem)
Nově Dříve
Úvod Úvod
Rozdělení psacích strojů A. Rozdělení psacích strojů
I. Podle pohonu I. Podle pohonu
1. Ruční psací stroje 1. Ruční psací stroje
2. Elektrické psací stroje 2. Elektrické psací stroje
a) Elektromechanické a) elektromechanické
b) Elektronické b) elektronické
II. Podle účelu použití II. Podle účelu použití

Poznámky pod čarou

Píšeme na konci stránky, např.

___________

1Dědič, Švarc: Právo pro ekonomy

Číslování tabulek a obrázků

Tabulky a obrázky se číslují průběžně v celém textu. Např.

Tabulka 3, tab. 1, obrázek, obr. 6

Číslování stránek

Stránky – kromě první stránky nebo úvodních stránek - číslujeme buď v záhlaví nebo zápatí, uprostřed nebo na kraji.

Adresy – označení adresáta

Dopisy právnickým osobám

název firmy, úřadu nebo oficiálně užívaná zkratka, právní forma Biocel, a. s.
titul, jméno, příjmení Ing. František Veselý, CSc.
označení funkce ředitel
adresa, tj. název ulice, číslo Zahradní 5
PSČ a město 739 21 Paskov

Nebo můžeme napsat odbor, pokud nevíme funkci

název firmy, úřadu nebo oficiálně Biocel, a. s.
užívaná zkratka, právní forma
označení závodu, útvaru, oddělení Závod celulózka prodejní oddělení
titul, jméno a příjmení JUDr. Jan Kolečko
adresa, tj. název ulice, číslo Zahradní 5
PSČ a město 739 21 Paskov

Dopisy fyzické osobě – do firmy

Dopis může potom otevřít pouze ten, kdo je uveden na prvním místě.

oslovení (pan, paní, slečna) Vážený pan
titul, jméno, příjmení RNDr. Jan Kožíšek, Ph.D.
funkce ekonomický ředitel
název firmy, právní forma Biocel, a. s.
adresa, tj. název ulice, číslo Zahradní 5
PSČ a město 739 21 Paskov

PSČ – píšeme vždy nejprve trojčíslí, pak uděláme 1x mezeru, napíšeme dvojčíslí, uděláme 2x mezeru a napíšeme název města

Název města (v adrese vždy PSČ před názvem města!)

Frýdek-Místek BRNO Praha 1 PRAHA 10
Brno – Řečkovice Ostrava 4 – Poruba Plzeň-jih  

Slovo "ulice" se už v adresách nepíše!

Česká pojišťovna Vážená paní
Závod mezinárodních pojištění Ing. Marie Volná
právní odbor ředitelka
JUDr. Pavel Malý, DrSc. Obchodní akademie, s. r. o.
kpt. Jaroše 15 U Potoka 56
110 00 Praha 1 – Malá strana 600 00 Brno
   
KAROSA, a. s. CK Sluníčko, s. r. o.
zásobovací oddělení Mgr. Jana Novotná
Ing. Vlasta Malá ředitelka
PO BOX 2456 poštovní přihrádka 2569
566 01 VYSOKÉ MÝTO 378 01 Frýdek-Místek
   
Vážený pan Vážená slečna
Jaroslav Nový, DiS. Mgr. Klára Veselá
u p. Josefa Malého poste restante
sady Bratří Čapků 10 738 01 Frýdek-Místek
704 00 Ostrava 4 – Poruba  
   
Svob. Jan Vlk Voj. Petr Nový
VÚ 3805/K VÚ 2356
poštovní přihrádka 2456 600 00 Brno
110 00 Praha 10  
   
Městský úřad Lékárna "U Jednorožce"
Odbor bytového hospodářství PharmDr. Jan Kos
Ing. Mgr. Jiří Nesvadba Na Pěkné vyhlídce 45
nám. 1. máje 25 390 00 Tábor
739 11 Frýdlant n. Ostr.  

POZOR – zkracujeme

Frýdlant nad Ostravicí – Frýdlant n. O. – Frýdlant n.Ostr.

Rožnov pod Radhoštěm – Rožnov p. R. – Rožnov p. Radh.

Kamýk nad Vltavou – Kamýk n. V. – Kamýk n. Vlt.

Nové Město nad Metují – Nové Město n. Met.

Odvolací údaje - na řádku

Váš dopis zn./ze dne Naše značka Vyřizuje/linka E-mail Frýdek-Místek
ON/25/2003-04-01 Zás/25/NO Nováková   15.4.2003
    558235563    

Odvolací údaje ve sloupci, buď vpravo nebo vlevo (pořadí ve skupinách je stanoveno)

Váš dopis zn.: ON/25  
Ze dne: 2003-04-01  
Naše zn.: Zás/25/NO  
  Vynechává se volný řádek
Vyřizuje: Nováková  
Tel./fax: 558 256 365  
E-mail: jana@cmail.cz  
  Vynechává se volný řádek
Datum: 2003-04-15  

Věc – slovo se již nepíše

Uvádíme pouze heslovitě obsah dopisu, není ukončeno tečkou, např.

Reklamace

(můžeme zvýraznit podtržením nebo tučným tiskem, ale nemusíme)

Oslovení

píšeme vždy od levé svislice a končí čárkou! Např.

Vážený pane řediteli,

Vážená paní Novotná,

Vážená paní profesorko,

Muže oslovujeme 5. pádem!

Text dopisu

V obchodních písemnostech začínáme psát vždy zleva, po oslovení začínáme malým písmenem. Mezi odstavci děláme vynecháváme řádek.

Závěrečná fráze – pozdrav

Pozdrav se považuje za samostatný odstavec. Může být rovněž součástí poslední věty. Nekončí tečkou! Např.

S pozdravem

Těšíme se na Vaši zprávu a zůstáváme s pozdravem

Razítko

Umísťuje se nad vlastnoruční podpis tak, aby nebylo otištěno v textu. Kulaté razítko se dává doprostřed.

Podpis

Umísťuje se při blokové úpravě vlevo, někdy se také umísťuje vpravo. Nejdříve se píše titul, jméno a příjmení, a na další řádek funkce.

Pokud je podpis vpravo, pak se píše funkce doprostřed.

Jestliže jsou na písemnosti dva podpisy, vlevo se podepisuje pracovník funkčně vyšší. Např.

Umístění od levé svislice    
Ing. Jaroslav Malý Ing. Miloslav Velký
ředitel ekonomický náměstek
   
Umístění vpravo  
  Mgr. Oto Klepetko, Ph.D. Ing. JUDr. Karel Drozd
  generální ředitel obchodní náměstek

Na rozmnožený písemnostech se podpis odpovědného pracovníka vytiskne nebo napíše strojem s poznámkou v. r. – vlastní rukou.

RNDr. Kamil Kroček v. r. - nepíší se žádné čárky mezi znaky!

Příloha

Přílohy uvádíme 2 – 4 řádky pod posledním řádkem textu. Píšeme je od levé svislice. Můžeme je psát následovně:

a) uvést počtem 2 přílohy
b) vyjmenovat Ceník
  Prospekt
c) vyjmenovat pod zvýrazněným  
nadpisem Přílohy
  Výpis z evidence nemovitostí
  Nákres studny
  Vyjádření souseda

Rozdělovník

Uvádíme, komu ještě zasíláme kopie dopisu. Umísťujeme na levou stranu, pod uvedení přílohy (vynecháváme 2 volné řádky). Používáme termín – Na vědomí, Rozdělovník nebo Kopie. Např.

Na vědomí - můžeme, ale nemusíme zvýraznit

Městský úřad Frýdek-Místek

Městský úřad Frýdlant n. Ostr.

Obecní úřad Pržno

Osobní dopisy

Tyto dopisy píší vedoucí pracovníci při různých příležitostech – např. blahopřání k životnímu jubileu, ukončení studia, k sňatku, jmenování do funkce, kondolence apod. Formální úprava je jiná, než u obch. písemností.

Na písemnosti je vytištěn název organizace a funkce pisatele, datum se píše vpravo vč. názvu města, vždy oslovení, odstavce začínáme psát pět úhozů od levé svislice, řádkování 1,5; adresa příjemce je umístěna vlevo dole (město bez PSČ).

nahoru