Přílohy

ke stažení­Příloha č.1 -- PNJ 595-80-2003 Praná vlna - Zjišťování obsahu minerálních látek

ke stažení­Příloha č. 2 - PNJ 602-80-2005 Prádlo pro hotely a restaurace -- Technické požadavky

ke stažení­Příloha č. 3 - Zkratky používané v technické normalizaci