popularizace technické normalizace > Obsah technických norem

Obsah technických norem

V této kapitole se dozvíte jaké problematiky (jaká témata) jsou v technických normách řešeny, resp. co je obsahem technických norem.

Podle obsahu můžeme technické normy rozdělit na:

  • zkušební
  • předmětové
  • terminologické či názvoslovné
  • předpisové.

Zkušební normy

Zkušební normy stanoví postupy zkoušení vlastností výrobků, polotovarů, vstupních surovin uvedených zpravidla v předmětových normách, ale i dalších vlastností potřebných např. pro vývoj nových výrobků. Popis postupu je v normě stanoven tak, aby zkoušky byly reprodukovatelné, tj. zkoušky provedené na jednom výrobku, dávaly v různých zkušebnách nebo v různých částech homogenního výrobku shodné výsledky.

Předmětové normy

Předmětové normy se vztahují na výrobek, polotovar nebo skupinu výrobků stejného charakteru či stejného účelu použití. Tyto normy stanoví užitné vlastnosti (např. pevnost, tažnost), změny rozměrů po stanovené údržbě, stálobarevnost na světle, stálobarevnost po stanovené údržbě, stálobarevnost při otěru, odolnost v oděru, odolnost proti žmolkování, odolnost proti línání vlasu u vlasových výrobků, odchylky od konstrukčně technologických vlastností – např. odchylky hmotnosti, dostavy, odchylky od jmenovitých rozměrů, délky kusů, délky odstřihů u plošných metrových textilií, přípustné počty vad atd.

Terminologické, názvoslovné normy

Terminologické, názvoslovné normy jsou potřebné k jednoznačnému popsání a roztřídění výrobků, částí výrobků, vad výrobků, používaných pojmů s cílem usnadnit dorozumění mezi dodavatelem a odběratelem, případně mezi obchodníkem a zákazníkem.

Předpisové normy

Předpisové normy stanoví požadavky z různých oblastí, např. z oblasti značení – viz symboly údržby (ČSN EN ISO 3758), značení visačkou (ČSN 80 3010), dále např. z oblasti systémů řízení – systémy managementu jakosti (ISO 9001), systémy environmentálního managementu (ISO 14001).

nahoru