Přílohy

-- PNJ 595-80-2003 Praná vlna - Zjišťování obsahu minerálních látek

- PNJ 602-80-2005 Prádlo pro hotely a restaurace -- Technické požadavky

- Zkratky používané v technické normalizaci

nahoru