základy textilních technologií > technologie předení > Základní druhy vypřádaných přízí

Základní druhy vypřádaných přízí

Základní druhy vypřádaných přízí

Jednotlivé druhy přízí jsou vyráběny z různých druhů textilních vláken, ať již přírodního nebo chemického původu, na vhodných typech strojů. Různým seřazením těchto strojů a operací do technologických postupů vzniká celá řada rozličných typů přízí. Podle zpracovávaných textilních materiálů můžeme příze vyrábět v přádelnách bavlnářských, vlnařských a lnářských.

Příze bavlnářské se vyrábějí ze 100 % bavlny, ze směsi bavlny a chemických vláken nebo ze 100 % chemických vláken B-typu (tj. vláken, která se svojí délkou a jemností podobají bavlně). Příze vlnařské se vyrábějí ze 100 % vlny, ze směsi vlny a chemických vláken nebo ze 100 % chemických vláken V-typu. Příze lnářské se vyrábějí ze 100 % lnu nebo ze směsi lnu a chemických vláken L-typu. Z chemických vláken se využívají především vlákna VS, PAN, PES, PAD apod. Podle charakteru vypřádaných přízí se příze rozlišují na mykané, poločesané, česané, rotorové, vigoňové a jiné.

Příze mykané se vyrábějí z vláken středně jemných až hrubých a kratších. Výsledná příze je hrubší, méně stejnoměrná, částečně s odstávajícími vlákny.

Příze česané se vyrábějí z vláken delších a jemnějších. Taková příze je jemná, stejnoměrná a hladká.

Příze poločesané se vyrábějí pouze ve vlnařské technologii. Jedná se o příze rozličných jemností od středně jemných až po hrubé.

Příze rotorové jsou příze středních jemností, avšak stejnoměrnější a čistší než příze mykané.

Příze vigoňové jsou vypřádané z přádelnických odpadů, textilních druhotných surovin vlnařským mykaným způsobem.

nahoru