Příprava bavlny k předení

Přípravné práce spočívají v postupném rozvolnění slisovaných balíků na chomáče, tyto na menší vločky a ty až na jednotlivá vlákna. Současně musí být vlákenná surovina zbavena od nečistot a dobře promísena. K propracování vláken se používají zpočátku hrubé a postupně jemnější pracovní mechanismy, rozvolňovací, čechrací a jiné stroje.

nos
hrot
pilkový povlak
ocelová lišta
fréza
kleštiny
Elementy používané na rozvolňování – nos, zub, hrot, pilkový povlak, ocelová lišta, fréza, kleštiny

Rozvolňování bavlny

Rozvolňování slisovaných balíků na chomáčky se v první fázi provádí na rozvolňovacích strojích mísících nebo v moderních přádelnách na automatických rozvolňovačích balíků, které již pracují plně automaticky a jsou řazeny jako první stroje čistírenské linky. K dalšímu rozvolňování chomáčků dochází i na dalších strojích v čistírenské lince. Je to celá řada čechracích strojů, u kterých by se měl zvyšovat rozvolňovací účinek.

Podle intenzity rozvolňování pracují tyto stroje buď ve stavu volném (materiál není před čechracím bubnem sevřen) nebo ve stavu sevřeném (materiál je přidržován). Ve stavu volném dochází k šetrnému rozvolňování avšak málo intenzivnímu. Ve stavu sevřeném je rozvolňování velmi intenzivní avšak rovněž velmi agresivní k materiálu.

Automatické rozvolňovače balíků

Tyto stroje odebírají z rozestavených balíků vrstvy slisované bavlny, rozvolní ji na menší chomáčky a pneumatickou dopravou je dopraví potrubím k dalším strojům. Odebíracími elementy mohou být ohrocený válec nebo pás, fréza nebo kleštiny. Odebírat mohou materiál zespodu, z boku, ale nejčastější způsob je shora. V tomto případě nám nevadí postupně se měnící hmotnost balíků. Vzhledem k tomu, že se materiál odebírá až z několika desítek balíků současně, dochází tak v první fázi k velmi dobrému promísení materiálu v předloze a tudíž k úspěšné výrobě homogenní směsi.

Automatický rozvolňovač balíků UNIFLOC firmy Rieter
1 - řídící panel, 2 - řada uložených balíků bavlny, 3 - odebírací fréza, 4 - pojízdná věž s odebíracím ramenem, 5 - pneudoprava odebrané bavlny

Čechrání bavlny

Čechrací stroje jsou dalšími stroji patřícími do čistírenské linky. Po rozvolnění balíků na chomáčky musí dojít k intenzivnímu vyčištění bavlny od rostlinných nečistot.

Rovněž se musí materiál dále rozvolnit na menší vločky a samozřejmě dojde k dalšímu promísení bavlny. Tím se zajišťuje tvorba homogenní směsi.

Čechrání je proces, při kterém čechrací element napadá přiváděnou surovinu, úderem zvyšuje hybnost chomáčků, které narážejí na roštnice roštové plochy. Nastavením roštnic můžeme regulovat množství vypadaných nečistot. Princip oddělování nečistot od bavlny znázorňuje obrázek.

V celé čistírenské soupravě bývá zařazeno několik čechracích strojů. Jejich provedení se postupně zjemňuje. Čechracími elementy jsou zpočátku nosy, kolíky apod. a na závěr pilkové povlaky. Stroje pracují nejprve ve stavu volném pak ve stavu sevřeném. Tím je zajištěno postupné zvyšování intenzity rozvolňování a čištění.
Čechradlo - čistič UNICLEAN B 10 firmy Rieter
1 - čechrací buben, 2 - roštová plocha, 3 - odvod nečistot

Mísení bavlny

Abychom vyrobili kvalitní a stejnoměrnou přízi, musíme velice kvalitně promísit surovinu. Týká se to nejen výroby směsí bavlny s jinými textilními surovinami, ale i 100% bavlny, neboť kvalita a vlastnosti bavlny v různých balících se může lišit. Naším úkolem je vytvořit velice kvalitní homogenní směs. Taková směs zajistí, že vlastnosti v kterémkoli místě příze budou stejné. Dokonalým promísením se odstraní rozdíly v délce, jemnosti, pevnosti, zabarvení a znečištění vláken.

K mísení bavlny dochází na každém stroji čistírenské linky, který rozvolňuje a pročechrává chomáčky. K nejintenzivnějšímu promísení však dochází na speciálních strojích - mísících agregátech.

UNIMIX B7/3 Rieter
Mísící agregát UNIMIX B 7/3 firmy Rieter
1 - svislé plnící šachty, 2 - dopravní pás, 3 - svislý odebírací pás, 4 - mísící komora, 5 - snímací válec

Potěrání bavlny

Potěrání je nejintenzivnějším čistícím a rozvolňovacím procesem. Podobá se operaci čechrání, avšak většina strojů má místo čechracího bubnu potěrací křídlen.

Podle konstrukce má potěrací křídlen 2 nebo 3 latě. Kirschnerův křídlen je navíc opatřen na konci latí pilkovým povlakem. Křídlen napadá přiváděný materiál ve stavu sevřeném po celé šířce stroje. Dochází k velice intenzivnímu rozvolnění a vyčištění bavlny. Modernější stroje mají křídlen nahrazen bubnem s pilkovým povlakem.

Na konci stroje se pomocí sítových a navíjecích bubnů může vytvořit stůčka. U moderních strojů je na konci vyústění do pneumatické dopravy materiálu, kterou se rozvolněná bavlna dopraví do násypek mykacích strojů.

Čistírenská linka

Součástí moderních přádelen jsou kontinuální automatizované linky. Jejich výhodou je, že snižují potřebu pracovních sil, odstraňují namáhavou práci, odstraňují výrobu polotovarů a zlepšují stejnoměrnost výsledného produktu. Procesy rozvolňování, čištění, čechrání a mísení probíhají v tzv. čistírenských linkách.

Čistírenská linka začíná automatickým rozvolňovačem balíků, za který se řadí stroje čechrací, mísící a potěrací. Doprava materiálu mezi jednotlivými stroji se provádí výhradně pneumaticky. Obsluha víceméně dohlíží na správný chod celé linky. Použitím pneudopravy je rovněž umožněna tzv. agregace čistírenské linky s mykacími stroji.

nahoru