Předpřádání

Další důležitou operací technologických postupů je operace předpřádání. Úkolem této operace je vyrobit délkovou textilii, která se nazývá přást. Přást je lineární útvar, který vznikne protažením pramenu, jeho zpevněním zákrutem nebo zaoblením a navinutím na cívku.

Pokud se přást zpevňuje zákrutem, jedná se o výrobu přástu z hladkých vlněných vláken nebo z bavlny. Pokud přást zpevňujeme zaoblováním, týká se tato výroba přástů výroby vlnařské příze mykané nebo zpracováváme vlny zkadeřené pro výrobu příze česané.

Předpřádání bavlny

V bavlnářské technologii se k výrobě přástu používají křídlové předpřádací stroje. Podle druhu vláken můžeme použít až tři stroje - hrubou, střední a jemnou křídlovku. Toto provedení se týká starších provozů a staršího strojního vybavení. V současné době se používají pouze dvě pasáže - střední a jemná křídlovka, popřípadě pouze jedna křídlovka - konvostřední nebo konvojemná.

První pasáži křídlových strojů se předkládá pramen. Další křídlovce přást vyrobený z první pasáže. Z poslední pasáže vyrobený přást je předlohou dopřádacímu stroji.

Zjemnění pramenů na tenkou stužku se provádí pomocí válečkového průtažného ústrojí doplněného řemínkem. Jelikož má tato stužka vláken malou soudržnost, je nutné její zpevnění pravým - trvalým zákrutem. Na tvorbě zákrutu se podílí otáčející se křídlo. Každá otáčka křídla udělí přástu jeden zákrut.

Křídlo je současně nutné i k navíjení přástu na cívku, která má kuželové okraje. Aby návin vznikl, je nutné aby se při souhlasných otáčkách cívka otáčela rychleji než křídlo. Takové křídlovky se označují jako křídlovky s předbíhající cívkou.

Předpřádání vlny

Výroba přástu pro mykané příze

Přást se vyrábí na posledním stroji dvoustrojového nebo třístrojového mykacího složení. Pavučina, která je snímána ze snímače, vstupuje do speciálního ústrojí - řemínkového rozdělovače. Ten může být podle konstrukce kotoučový nebo válcový. Úkolem řemínkového rozdělovače je rozdělit pavučinu pomocí řemínků na úzké proužky a zpevnit je zaoblovacími pásy na přást, který se navine na přástové vály.

Zpevňování přástů je provedeno nepravým zákrutem - zaoblováním. Toho se docílí tím, že zaoblovací pásy mají jednak pohyb posuvný ve směru podélném a rovněž pohyb vratný příčný.

Výroba přástu pro česané příze

K výrobě přástu použijeme zušlechtěné a promísené česance. Ty se předkládají několika pasážím strojů seřazených do předpřádacího sortimentu. Na strojích předpřádacího sortimentu dochází postupně k promísení pramenů, jejich ztenčení a zpevnění. Vyrobený přást se pak navíjí na přástovou cívku.

Zpevňování přástu se provádí na posledním stroji předpřádacího sortimentu - finiséru. Pro merinové, zkadeřené vlny se používá vysokoprůtažný finisér se zaoblovacími pásy. Takto vyrobený přást je zpevněn zaoblováním tzn. nepravým zákrutem. Pro vlny hladké a hrubé se používá jako finisér křídlovka. Zde se přást zpevní zákrutem trvalým.

Předpřádacím sortimentům se předkládají prameny o jemnosti cca 18–22 ktex. Postupně se zjemňují na přást o jemnosti cca 400-1000 tex.

Podle materiálu a použitých strojů se předpřádací sortimenty dělí na:

  • Francouzský - se skládá z 8 až 10 pasáží. Je vhodný pro vlny jemné merinové až středně jemné kříženecké, které svým obloučkováním vytvářejí podmínky pro vznik přástů zpevněných zaoblováním
  • Anglický - počet pasáží bývá 5 až 8. Používá se pro zpracování vln hrubých, hladkých a delších, většinou anglických s nízkou soudržností. Dostatečné zpevnění přástu lze zajistit pouze pravým zákrutem uděleným přástu na křídlovce
  • kombinovaný (německý) - je kombinací předešlých sortimentů s počtem 5 až 8 pasáží. Je vhodný pro vlny středních jemností se zpevňováním trvalým zákrutem
  • zkrácený (americký) - počet pasáží se pohybuje pouze mezi 3 až 5 pasážemi. Toto zkrácení je umožněno zavedením posukovacích strojů s automatickým vyrovnáváním nestejnoměrnosti. Finisér zpevňuje přást pomocí zaoblovacích pásů - nepravým zákrutem
Křídlový předpřádací stroj - FLYER BM 15 firmy NSC
1. část - celkový pohled na stroj, 2. a 3. část - pohled na průtažné ústrojí
Vertikální finisér FMV 32, fa NSC
Vertikální finisér FMV 32, fa NSC
Schéma a pohled na průtažné ústrojí finiséru
Vertikální finisér FMV 36, fa NSC
Vertikální finisér FMV 36, fa NSC
Schéma a pohled na zaoblovací ústrojí finiséru
nahoru