Česání a úprava česanců

Příprava pro česání

Každý typ česacího stroje (bavlnářský a vlnařský) vyžaduje svoji předlohu materiálu. Tato vhodná předloha se vyrábí v operaci příprava pro česání.

Bavlnářská příprava spočívá v několikanásobném družení a protažení pramenů, ze kterých se v závěrečné fázi vyrobí stůčka. Ta se pak předkládá česacímu stroji. V přípravě se využívají pramenové sdružovací stroje a stůčkové protahovací stroje.

Klasický způsob přípravy bavlny k česání
1 - přivádění pramenů, 2 - průtažné ústrojí, 3 - výroba stůčky, 4 - automatická doprava stůček, 5 - stůčková předloha, 6 - průtažné ústrojí, 7 - protažené pavučinky, 8 - výroba stůčky
Vlnařská příprava opět sdružuje a protahuje prameny, avšak výsledným polotovarem není stůčka, ale pramen. Přípravné práce se provádějí na jedné až třech pasážích posukovacích strojů.

Zvlášť u bavlnářské přípravy je důležité, abychom zařadili sudý počet pasáží. Z mykacího stroje vystupuje převážná část vláken zahnutá na zadním konci. Je zde vytvořen tzv. háček. Při použití sudého počtu pasáží vstupují tyto háčky do česacího strojena přední straně vláken a tudíž je můžeme v operaci česání odstranit a vlákna napřímit.

Česání

Připravený materiál (stůčka v bavlnářské a prameny ve vlnařské technologii) se předkládají česacímu stroji. Česání se provádí na plochém periodicky pracujícím česacím stroji. Fáze česání můžeme rozdělit do tří částí - česání, příprava k podání a k odtržení, odtržení a nové podání.

česání
příprava k podání a k odtržení
odtržení a nové podání
Fáze česání u bavlnářského česacího stroje
1 - podávací ústrojí, 2,3 - čelisti pro držení pročesávané třásně, 4 - česací buben pro vyčesání výčesků, 5 - dočesávací hřeben, 6,7 - odtrhovací ústrojí
Úkolem česacího stroje je:
  • urovnat a paralelizovat vlákna
  • vlákna napřímit - odstranit háčky
  • vyčesat všechny zbylé nečistoty
  • vyčesat krátká vlákna do výčesků
  • vyrobit pramen - česanec

Činnost stroje :

Třáseň vláken je podána mezi čelisti, kterými je sevřena. Česací buben pročeše přední část vláken v třásni. Potom se odtrhovací ústrojí začne přibližovat k pročesané třásni a dojde ke spojení staré, již odtržené třásně, s třásní novou.Dochází k odtrhu a podání nové třásně. Přitom se sníží dočesávací hřeben a pročeše zadní konec vláken odtrhované třásně. Bavlnářské česací stroje jsou vícehlavé (6 - 8 hlav).

Podobně s menšími úpravami pracuje vlnařský česací stroj. Na vstupu je například jehelná deska s roštem. K lepšímu odtrhávání se používají šavle nebo-li tlouky.Česacímu stroji se předkládá několik pramenů. Stroj je jednohlavý.

česací stroj
Vlnařský česací stroj PB 32 firmy NSC

Zušlechťování česanců

Zušlechťování česanců se provádí pouze u vlněných česanců. Má za úkol zlepšit vlastnosti vyrobených pramenů. Jedná se především o operace praní česanců, barvení nebo potiskování a hlazení nebo-li žehlení česanců. Tyto operace se většinou provádějí v kontinuální lince.

Praní česanců - úkolem je zlepšit čistotu pramenů, odstranit mastící prostředky a tím zajistit následné lepší barvení či potiskování.

Barvení česanců - úkolem je nanést na vlákna barvivo. Provádí se buď v tlakových aparátech, kde jsou prameny uloženy na pramenových cívkách nebo ve fulárech v kontinuální lince. Aby se barvivo lépe zafixovalo ve vláknech, provádí se paření.

Potiskování česanců - provádí se pomocí reliéfních potiskovacích válců, které na rovnoběžně uložené česance nanášejí šikmé nebo příčné barevné pruhy. Dalším propracováním na posukovacích strojích dojde ke vzájemnému promísení obarvených a neobarvených vláken. V přízi vznikne tzv. vigoureux (viguré) efekt.

Žehlení (hlazení) česanců - jelikož v předešlém zpracování došlo k různému pokrčení vláken a vlákna merinová jsou silně zkadeřená, je nutné tyto nerovnosti odstranit a vlákna napřímit. Toto se provádí v operaci žehlení, kde se mokrá vlákna napřímí a usuší v napnutém stavu. Sušení se provádí na vyhřátých hladkých bubnech nebo na perforovaných bubnech pomocí horkého vzduchu.

Konvertorování

Konvertorováním můžeme nazvat operaci, ve které vyrábíme pomocí konvertorů prameny chemických vláken. Tyto se vyrobí z kabelů chemických vláken, která jsou nekonečná a ideálně rovnoběžně uložená. Nejvíce používanými vlákny jsou vlákna PES, PAN a VS. Délková hmotnost takových kabelů se pohybuje kolem 30 až 50 ktex.

Způsoby dělení chemických vláken :

  • trháním
  • řezáním
  • stříháním
  • chemickým narušováním

Nejvíce používané jsou první dva způsoby. Při dělení vláken trháním musíme překonat pevnost a tažnost vláken. Proto se vlákna příliš pevná a vlákna jejichž tažnost je vyšší než cca 30% dělí řezáním.

Na konci stroje vyrobíme pramen (řezanec nebo trhanec), který se pěchuje v pěchovací komůrce a ukládá do konve. V některých případech se provádí paření.

Za konvertotem bývá obyčejně jedna popřípadě dvě pasáže posukování.

Melanžování

S touto operací se setkáváme v technologickém postupu při výrobě vlnařské česané příze. Melanžování je vlastně mísení česanců za účelem vytvoření směsi z různých barev nebo různých druhů textilních surovin. Provádí se na upravených posukovacích strojích s dvojitým hřebenovým polem - melanžérech.

V této operaci se využívají i prameny vyrobené konvertorovou technologií. Můžeme je melanžéru předkládat buď uložené v konvích nebo navinuté na pramenových křížem vinutých cívkách.

Po mísení ještě většinou probíhá operace přečesávání, abychom odstranili případné nopky vzniklé při barvení česanců.

nahoru