základy textilních technologií > technologie předení > Protahování – posukování

Protahování – posukování

V bavlnářské technologii se pro tuto operaci vžilo spíše označení protahování, ve vlnařské posukování, Jedná se o stejnou operaci, která se provádí na podobných typech strojů.

Účelem protahování je :

  • protáhnout a ztenčit pramen na požadovanou jemnost
  • paralelizovat a napřímit vlákna
  • vlivem družení promísit materiál a vyrovnat hmotnou nestejnoměrnost
  • vytvořit pramen vhodný pro další operaci

Hlavní částí stroje je průtažné ústrojí odlišné konstrukce v závislosti na zpracovávaném materiálu. V každé průtažné zóně průtažného ústrojí (tj. mezi přiváděcím a odváděcím párem válečků) dochází ke vzniku průtahu. Je to číslo, které udává kolikrát se ztenčí přiváděná surovina. Průtah se nejčastěji vypočítá jako podíl obvodových rychlostí nebo jemností materiálu.

Protahování bavlny

Bavlnářským protahovacím strojům předkládáme prameny uložené v konvích. Pomocí přiváděcího rámu jsou přivedeny do válečkového průtahového ústrojí, které se většinou skládá ze dvou či více párů spodních a horních válečků, mezi kterými jsou prameny sevřeny. Po protažení se vyrobený pramen slisuje kalandrovacími válečky a uloží do konve. V některých případech se odvádějí do konví i dva popř. čtyři prameny. Na moderních strojích se výměna konví provádí automaticky.

Protahovací bavlnářský stroj
Bavlnářský protahovací stroj SB2 firmy Rieter
1 - přiváděcí válečkový rám, 2 - průtažné ústrojí, 3 - odvádění pramenů, 4 - automatická výměna konví

Posukování vlny

Vlnařské posukovací stroje se podobají bavlnářským v provedení přiváděcího a odváděcího ústrojí. Největší a nejdůležitější rozdíl je v konstrukci průtahového ústrojí. Vzhledem k větší délce vlněných vláken a většímu kolísání této délky se většinou využívají průtahová ústrojí s ojehleným (hřebenovým) polem. Toto průtahové ústrojí je složeno z přivaděcích a odvaděcích válečků, mezi kterými jsou vlákna vedena a kontrolována jednoduchým nebo dvojitým hřebenovým polem. Jednoduché pole má hřebeny umístěné ve spodní části průtažného ústrojí a označujeme je jako gill boss. Dvojité hřebenové pole má hřebeny umístěny ve spodní a horní části průtažného ústrojí a označujeme je jako intersektinky. Pohon hřebenů bývá zajištěn například pomocí šneků, do kterých hřebeny zapadají nebo pomocí řetězů.

Průtažné ústrojí posukovacího stroje GC14 firmy NSC
nahoru