Příprava lnu k předení

Největším úkolem přípravy lnu k předení je vytřídit rosený nebo máčený len do příslušných jakostních tříd a připravit jej pro zpracování. Tato příprava se provádí v tírnách. V operaci potěrání se na oflakovacích turbínách odstraňují zbytky pazdeří. Hrsti lnu se pak dopravují k dalšímu zpracování na strojích vochlovacích. Jedná se o len kvalitní. Méně kvalitní lny se připravují pro zpracování na mykacích strojích při výrobě příze koudelky.

Mykání

Mykání je první operace technologických postupů, kde se z nesourodé směsi chomáčků vláken vyrobí délková textilie - pramen.

Účelem mykání je:

  • rozvolnit dodávané chomáčky vláken na menší vločky a ty rozvláknit až na jednotlivá vlákna
  • rozvlákněná vlákna napřímit a paralelizovat (urovnat do rovnoběžné polohy)
  • zpracovávaná vlákna promísit
  • odstranit nečistoty a krátká nebo vadná vlákna
  • z vláken vytvořit stejnoměrnou pavučinu a z ní pramen nebo přásty

K rozvlákňování dochází mezi povlaky pracovních částí mykacích strojů. Povlaky se používají buď drátkové nebo pilkové (celokovové). Podle vzájemného postavení mykacích povlaků proti sobě rozeznáváme tři polohy povlaků. Polohu na mykání, snímání a povyčesání.

působení na mykání
působení na snímání
působení na povyčesávání
Vzájemné postavení a působení mykacích povlaků – na mykání, snímání a povyčesávání

Mykání bavlny

Pro mykání bavlny, chemických vláken B-typu popřípadě směsi bavlny a chemických vláken se používá mykací stroj víčkový . Materiál se víčkovému mykacímu stroji předkládá ve formě stůčky (na starších typech strojů) nebo ve formě chomáčků pomocí zásobovacích šachet a pneudopravy (novější stroje). Po rozvolnění se podává k hlavnímu bubnu. Mezi hlavním bubnem a pásem víček dochází k rozvláknění na jednotlivá vlákna. Vrstvu vláken přebírá snímač a vytvoří z nich pavučinu. Z pavučiny se na konci stroje vytvoří pramen, který se ukládá do konve.

Mykání vlny

Vlna, chemická vlákna V-typu popřípadě směsi se zpracovávají na mykacích strojích válcových. K rozvlákňování dochází mezi hlavním bubnem, pracovním válcem a obracečem.

Ve vlnařské technologii mykané máme většinou dva nebo tři mykací stroje zařazeny vedle sebe nebo za sebou. Hovoříme o tzv. dvou nebo tří strojovém mykacím složení. Jejich provedení je postupně jemnější, poslední mykací stroj je zakončen řemínkovým rozdělovačem na výrobu přástů.

Ve vlnařské technologii česané se používá válcový mykací stroj, který má dva nebo tři hlavní bubny (tambury). Mykací souprava má na vstupu nakladač, dále předmykadlo, dva nebo tři tambury s pracovními válci a obraceči a jedno či více odřepíkovacích ústrojí. Na konci soupravy je snímač. Z něho se odvádí pavučina, ze které se vyrobí pramen. Vyrobený mykanec se na moderních mykacích strojích vede do jednoduchého průtažného ústrojí, ve kterém se částečně vyrovnává nestejnoměrnost v tloušťce. Na závěr se vyrobený pramen svinuje do konve.

Válcový mykací stroj THIBEAU CA6 typ B125PP
CFX - nakladací stroj s objemovou dodávkou, B125PP - vlastní mykací stroj se dvěma snímači, TRR - regulační hlava s odvodem pramenů do konve rychlostí až 350 m/min
nahoru