obchodní dovednosti > platební styk > Hotovostní platební styk

Hotovostní platební styk

Placení v hotovosti v rámci obchodních vztahů se ve světě již prakticky nevyskytuje. V ČR v souvislosti s různými firmami pochybné pověsti je hotovostní placení požadováno poměrně často.

Ze strany bank je vyvíjen na klienty tlak pro odbourávání plateb v hotovosti - banky zvyšují poplatky za uskutečňování hotovostních operací a zvýhodňují bezhotovostní operace.

Na druhé straně i pro klienty samotné je hotovostní platba rizikovější než bezhotovostní.

Hotovostní styk v Kč

Pokud chce podnikatel zaplatit hotovostí, musí nejprve zajít do banky a peníze vybrat z účtu (časová ztráta). Výběr hotovosti lze provést pouze do výše disponibilních prostředků, pokud klient nemá veden tzv. kontokorentní účet (tj. klient má povolen určitý debet na účtu). Finanční prostředky vybírá prostřednictvím:

  • platební kartou (výběr pouze do finančního limitu karty)
  • soukromého klientského šeku
  • výběrního lístku.

Šek i výběrní lístek musí být podepsány podle podpisového vzoru, který je veden v bance.

Podpisový vzor
Majitel účtu (statutární zástupce) při zřízení účtu (v cizí měně, v Kč) předá bance řádně vyplněný Podpisový vzor osob oprávněných disponovat s prostředky na účtu ve stejném rozsahu jako majitel. Na podpisovém vzoru je i uvedeno, zda se jedná o právo samostatného podpisu nebo společného podpisu dvou osob.

Zpřísněná bezpečnostní opatření - tzv. autorizace
Každá banka má ve svých obchodních podmínkách určeno, že částky např. nad 500.000,- Kč (při hotovostním i bezhotovostním styku) tzv. autorizuje, tj. telefonuje osobám oprávněným disponovat s účtem, zda příkaz skutečně předkládali.

U bezhotovostního PS - pokud je příkaz poslán poštou nebo jej předloží např. řidič, účetní, tj. osoba nemající podpisový vzor, pak banka vždy autorizuje na majitele účtu.

U hotovostního PS - vyšší částky musí klienti např. již při výběru nad 500.000,- Kč předkládat bance vyplácející prostředky 2 pracovní dny předem na samostatné výčetce nominále výběru a navíc je potřeba uvést totožnost vybírající osoby, která je pak pracovníkem banky při výběru ověřena.

Je důležité, aby si klienti tuto podmínku uvědomili, poněvadž banka bez zpětné autorizace příkaz neprovede.

Hotovostní výběry v cizí měně (CM)

Platí pro ně stejné podmínky jako pro účty v Kč. Při větších obnosech výběru CM je potřeba určitou delší dobu (každá banka má své podmínky - 5 dnů) předem nahlásit bance jejich výběr, aby mohla banka tuto hotovost nachystat.

Klient může vést účet např. v EUR a uskutečnit z tohoto účtu výběr v USD. Zaplatí bance poplatek za konverzi (1%) + poplatek za výběr hotovosti.

Za vedení každého účtu si banka vybírá poplatky. Pokud firma, která obchoduje se zahraničím uskutečňuje např. v UDS a EUR vyšlé platby a zároveň má v těchto měnách i inkasa, tj. došlé platby ze zahraničí, vyplatí se ji vést oba účty a neplatit bance zbytečně poplatek za konverzi.

Pokud se ale jedná pouze o ojedinělé platby, nebo o platby jedním směrem (tj. buďto vyšlé nebo došlé platby), pak je téměř zbytečné vést účet v cizí měně a platit z něj bance poplatky. Platby do zahraničí popř. inkasovat platby ze zahraničí lze provádět ze svého korunového účtu.

Placení v hotovosti

  • nejjednodušší, ale v mezinárodním obchodě málo používaná forma
  • u menších dodávek zboží (přímé převzetí, veletrhy apod.)
  • pouze u volně směnitelných měn
  • riziko ztráty peněz
  • riziko padělků
  • pracné (přepočítávání peněz)
  • kurzy valut vs. kurzy deviz
nahoru