obchodní dovednosti > platební styk > Dokumentární inkaso (DI)

Dokumentární inkaso (DI)

Dokumentární inkaso se využívá v obchodním spojení známých obchodních partnerů. Dokumentární inkaso je proti dokumentárnímu akreditivu podstatně jednodušší platební instrument, který není potřeba předem se svou bankou složitě domlouvat a především je levnější – banky totiž nejsou v závazku platit za klienta a tomu i odpovídají jejich nižší poplatky.

Použití DI je vhodné v případech, kdy vývozce není ochoten dodat zboží proti úhradě hladkým platem, ale nemá potřebu zajišťovat obchod akreditivem. DI představuje větší jistotu než přímá platba, protože dovozce se nedostane k dokumentům (v případě dispozičních dokumentů tedy i ke zboží) dříve, než zaplatí, akceptuje směnku nebo splní jiné inkasní podmínky.

Definice

jde o formu platebního styku, při které "vydání dokumentů je bankou podmíněno zaplacením, akceptací směnky nebo provedením jiného inkasního úkonu".

DI se řídí podle Jednotných pravidel pro inkasa vydaných opět Mezinárodní obchodní komorou. DI však nezabezpečí proti neochotě kupujícího nasmlouvané zboží odebrat!

Průběh DI

1. Stanovení inkasních podmínek – tj. kontrakt mezi klienty

Vývozce a dovozce se v rámci smluvních podmínek dohodnou, že platit se bude pomocí dokumentárního inkasa. Již do smlouvy si musí určit, za jakých podmínek se bude přes DI platit, tj. které dokumenty bude prodávající ve své bance předkládat.

Poněvadž banka dodavateli v rámci DI nezabezpečí, že kupující určitě zboží zaplatí, je téměř nutné v rámci DI zasílat přes banku dispoziční dokumenty ke zboží. Banka kupujícímu nikdy dokumenty nevydá, pokud kupující zboží nejdříve nezaplatí.

2. Inkasní příkaz a odeslání dokumentů

Po podepsání kontraktu vývozce (b) odešle zboží přímo kupujícímu. Současně shromáždí potřebné dokumenty (fakturu, dopravní doklad, pojistku, technický průkaz u aut…) a předá je své, vysílající bance (B). Banka mu poskytne "inkasní příkaz", kde prodávající vyplní inkasní podmínky, tj.

 • jméno vývozce
 • jméno dovozce
 • jméno banky dovozce
 • seznam dokumentů
 • inkasní částku v příslušné měně
 • podmínky pro vydání dokumentů (viz níže Formy DI )
 • instrukce pro případ nepřevzetí dokumentů
 • odměny a výlohy

Následně vysílající banka (B) odešle dokumenty společně s potřebnými instrukcemi zahraniční inkasní bance (A).

3.Předložení dokumentů a úhrada

Inkasní banka (A) informuje kupujícího o příchodu dokumentů a sděluje mu podmínky jejich vydání. Kupující zaplatí nebo akceptuje směnku a obdrží dokumenty. Banka (A) poukáže inkasovanou částku hladkou platbou vysílající bance, která ji připíše na účet vývozce.

Formy DI

 1. Dokumenty proti zaplacení V tomto případě je předkládající banka zmocněna vydat dokumenty dlužníkovi pouze proti okamžitému zaplacení. Tj. banka nikdy sama nevezme klientovi prostředky z jeho účtu, ale vyzve jej k placení. Klient přichází do banky, podepíše převodní příkaz a banka mu po zúčtování ihned vydá dokumenty a klient si odchází pro zboží.
 2. Dokumenty proti akceptaci směnky

Předkládající banka (A) vydá dokumenty kupujícímu proti jeho akceptaci směnky cizí, která je obvykle splatná 30 až 180 dní po viděné = viděná je datum akceptace nebo má fixní datum splatnosti. Nebo je možné, že dlužník vystaví směnku vlastní.

Je - li dohodnuta tato platební podmínka, pak dovozce obdrží zboží dříve, než uskuteční platbu. Kupující (a) dostal od své banky (A) dokumenty, na jejich základě se dostane ke zboží a až ho prodá, např. za 90 dní, platí.

V období před splatností směnky nese vývozce riziko nezaplacení!

Dokumenty

Na druhu a počtu dokumentů by se oba klienti měli předem dohodnout. Banka nekontroluje, zda je předloženo vše, co bylo předem v kontraktu dohodnuto. Klient (b) prostě předloží určité dokumenty a jejich seznam napíše do inkasního příkazu.

Poplatky

Každá z banka si účtuje za práci poplatky, "nejslušnější" je, když si každý klient platí poplatky své banky. Poplatky jsou nižší než v případě L/C, protože banka není v závazku, že bude za klienta platit jako u L/C. Banka nemůže klienta k zaplacení donutit, i když jsou doklady v pořádku. (1% z částky, min. 1.000,- Kč - max. 20.000,- Kč).

Výhody DI

 • nízké bankovní odměny (levnější než L/C)
 • menší pracnost a s tím související rychlé vystavení a průběh DI
 • neváže dlužníkovi finanční prostředky (opak je krytý L/C)
 • pro dodavatele jistota nevydání dokumentů bez zaplacení

Nevýhoda

 • nedává vývozci jistotu, že zboží bude dovozcem zaplaceno

L/C i DI - vždy je riziko, že zásilka zboží neodpovídá podmínkám kupní smlouvy. Banky zboží nekontrolují, kontrolují pouze předložené dokumenty.

nahoru