obchodní dovednosti > platební styk > Směnárenské služby

Směnárenské služby

Mezinárodní obchod vyžaduje existenci směnárenských služeb. Poskytování směnárenských služeb upravuje devizový zákon č. 219/1995 Sb ve znění pozdějších předpisů.

Směnárenskou činnost provozují:

 • banky, které mají devizové povolení provádět obchody s devizovými hodnotami
 • nebankovní subjekty – především směnárny v hotelech

Nebankovní směnárny

Tyto mohou vykonávat směnárenskou činnost za předpokladu, že jim byla na základě vyjádření ČNB vydána Živnostenským úřadem koncesní listina

Předmětem směnárenské činnosti nebankovních subjektů je nákup cizí měny (bankovek, mincí a šeků v cizí měně) za bankovky, mince nebo šeky v české měně (tj. jen jedním směrem)

Bankovní směnárny (nebo místa, které mají devizová povolení)

 • nákup bankovek a někdy mincí cizí měny
 • nákup šeků v CM
 • prodej bankovek a mincí v CM
 • prodej cestovních šeků

Směnárenské pracoviště vybírá za svou činnost poplatek. Bývá v různé podobě:

 • % sazba z vyměněné částky, často navíc bývá udaná spodní hranice poplatku
 • tak zvaně bez poplatku, tj. poplatek je již zakalkulován do kurzu

Kurz

vzájemný poměr, podle kterého se uskutečňuje výměna (nákup, prodej) peněžních jednotek. Vyjadřuje, kolik domácích měnových jednotek představuje jedna cizí měnová jednotka a naopak. Kurzy se zaznamenávají v kurzovních lístcích.

Kurz deviz

používá se při nákupu a prodeji bezhotovostních platebních prostředků.

Kurz valut

používá se při nákupu a prodeji hotovostních platebních prostředků. Kurz valut je obvykle vyšší než kurz deviz.

Kurzovní lístek

V ČR vydává kurzovní lístek denně ČNB. Tento kurzovní lístek obsahuje pouze kurz střed ČNB. Pro potřeby široké veřejnosti ho zveřejňuje v tisku, na teletextu.

Cizí měnová jednotka je uváděna jako stálá a domácí měna se mění podle kurzu.

Každá banka si pak následně od kurzovního lístku ČNB určí svůj vlastní kurzovní lístek. Tento pak dává k dispozici svým klientům, taktéž bývá všem přístupný např. na internetu.

Kurzovní lístek obchodních bank určuje kurzy, za které banka nakupuje a prodává jednotlivé zahraniční měny. V kurzovním lístku je zveřejněn:

 • kurz nákup (za tento kurz banka nakupuje od zákazníků zahraniční měnu)
 • kurz prodej (za tento kurz banka prodává zákazníkům zahraniční měnu)
 • kurz deviza (bezhotovostní převody)
 • kurz valuta (hotovostní výběry a vklady)
 • někdy také kurz střed (střední, průměrný kurz - kurz, který banka používá pro přepočet svých aktiv a pasiv v cizí měně na národní měnu pro potřeby výkaznictví)

Deviza a valuty

Valuta:

 1. Zahraniční hotovostní peníze (bankovky, státovky, mince)
 2. Splatnost pohledávky, termín (okamžik), kdy má být určitá částka připsána ve prospěch nebo na vrub účtu

Devizy:

  Peněžní prostředky v cizí měně, které jsou na účtech v tuzemsku nebo v zahraničních peněžních ústavech anebo se kterými je možné nakládat na základě zahraničních platebních dokumentů. Je pohledávka znějící na cizí měnu, která může sloužit k úhradě zahraničního závazku.
nahoru