Směnka vlastní

(Promissory Note)

Představuje bezpodmínečný písemný příslib výstavce zaplatit směnečnému věřiteli (remitentovi) určitou peněžitou částku. (Směnku vlastní vyplňuje dlužník, slibuje, že věřiteli zaplatí)

Podstatné náležitosti směnky vlastní

Jsou velmi podobné směnce cizí – neobsahují údaj směnečníka, protože hlavním směnečným dlužníkem je výstavce sám.

Náležitostí je pouze sedm.

Navíc bezpodmínečný příkaz zaplatit je u směnky vlastní nahrazen příslibem výstavce zaplatit určitou peněžitou sumu.

nahoru