Platby došlé

Jedná se o došlou úhradu ze zahraničí, kterou banka připisuje svému klientovi. Pokud má klient u banky veden účet, došlá úhrada je pak připisována ve prospěch jeho účtu.

Pokud je účet veden v:

  1. Kč - je došlá úhrada přepočtena kurzem deviza - nákup
  2. stejné měně na jakou zní úhrada, je deviza připsána přímo na devizový účet
  3. jiné měně - banka provede konverzi mezi 2 účty v CM

Převod došlé úhrady na účet klienta je uskutečněn neprodleně dle podmínek jednotlivých bank, nejdříve však v den, kdy úhrada byla připsána na její účet u zahraniční banky, nebo v den, kdy je zmocněna zatížit účet zahraniční banky, který vede (opět v rámci nostro a loro účtů).

Došlé platby mohou být realizovány i pro tzv. " příležitostnou klientelu", tj. osoby, které nemají nikde veden účet. Zahraniční banka zašle úhradu na svou korespondentskou banku, ta přeúčtuje úhradu do své pobočky v místě bydliště příjemce úhrady. Pobočka banky avizuje příjemci platbu a vyzve jej, aby se dostavil do pobočky a platbu si vyzvedl.

nahoru