textilní terminologie - zbožíznalství > kůže a kožešiny > Členění kožedělného průmyslu

Členění kožedělného průmyslu

Kožedělný průmysl se dělí na:

odvětví prvovýroby, které se dále dělí na obory
 • koželužský (zpracování kůží na usně)
 • kožešnický (zpracování kůží na kožešiny)

Prvovýrobu lze ohraničit na začátku převzetím surové kůže z obratlovce a na konci odevzdáním usně nebo kožešiny.

odvětví druhovýroby, které se dále dělí na obory
 • obuvnický
 • galanterní
 • rukavičkářský
 • oděvní
 • čalounický a autočalounický
 • sedlářský, brašnářský a sportovních pomůcek
 • ochranných pomůcek
 • technických výrobků
 • ostatní (knihařský, hračkářský,…..)

Druhovýrobu lze ohraničit na začátku převzetím usně nebo kožešiny a na konci odevzdáním hotového výrobku, jehož součástí je useň či kožešina nebo odevzdáním hotového polotovaru, jehož součástí je useň či kožešina, a který tvoří součást jiného hotového výrobku.

doplňkový (zpracování vedlejších produktů prvovýroby)

V kožedělném průmyslu jsou různě specializované společnosti. Některé jsou svojí výrobou zaměřeny pouze na jeden obor nebo jeho část, jiné zahrnují více oborů nebo dokonce obě odvětví. Existují společnosti zahrnující činnosti nad rámec kožedělného průmyslu (např. chov kožešinových zvířat) nebo naopak společnosti z jiné oblasti, okrajově se zabývající kožedělnou výrobou.

Kontrolní otázky
Jaké jsou obory kožedělné druhovýroby ?
Vysvětlete pojem „prvovýroba kožedělného průmyslu“
Co ohraničuje kožedělnou druhovýrobu ?
nahoru