Ostatní operace

Měření plochy usně

Zjišťuje se obsah plochy na měřícím stroji (kolíčkovém nebo elektronickém). Zároveň se plocha vyznačuje na rub usně.

Vážení

Váží se těžké technické usně a některé váhové hlazenice, obuvnické spodkové usně a tyto se prodávají podle hmotnosti.

Měření tloušťky usně

Provádí se tloušťkoměrem.

Třídění usní

Hodnocení usní podle stanovených ukazatelů jakosti a zařazování do stupňů nebo skupin. 

Balení

Skládání vytříděných a změřených nebo zvážených usní předepsaným způsobem do balíků, svitků, návinů nebo na plocho. Ukládání na palety. Označování předepsanými údaji. Ochrana před působením vnějších vlivů. Příprava k odesílání.

Kontrolní otázky
Co je účelem lícování?
Co je první operací při úpravě usní?
Jakými způsoby se nanáší na usně apretura?
Co je účelem zbroušení, jaké úpravy se takto získávají?
nahoru