textilní terminologie - zbožíznalství > kůže a kožešiny > Příklady povrchové úpravy barvených kožešin

Příklady povrchové úpravy barvených kožešin

Úprava barvených kožešin je daleko náročnější a daleko důležitější, nežli úprava přírodních kožešin. Barvením se dají docílit různé efekty, barvení bylo také první metodou k vytváření imitací kožešin. Průkopníkem v této oblasti byla firma Pannonie, která kolem r. 1936 začala s fixací srsti za pomoci formaldehydu. Ze strojních vynálezů se nejvíce uplatňují žehlící, epilační a stříhací zařízení, které umožňují měnit charakter a vzhled kožešiny.

Přibarvování nátěrem - se používá k přibarvení pesíků, nebo k docílení vyšší sytosti tmavých odstínů barev. Nátěru se používá proto, že při barvení v lázni pesíky přijímají hůře barvivo a jsou světlejší. Kožešina po vybarvení nátěrem získává lepší lesk, sytější vybarvení, dojde k vyrovnání srsti a působí rovnoměrnějším dojmem.

Barvení tiskem se provádí mnoha způsoby, od jednobarevných po vícebarevné tisky. Využívá se různých šablon, film-tisků, tiskne se na vybarvenou kožešinu, nebo naopak před barvením, čímž se dociluje velmi dobrých imitací vzácných kožešin jako např. leoparda, ocelota, divoké kočky a pod.

Barvení s rezervou - při tomto způsobu se zabraňuje zbarvení konečků chlupů nanesením vhodných rezervačních prostředků. často se však dociluje trojbarevného efektu tím, že se ještě před barvením nezabarvené konečky zabarví nátěrem a následně se provede barvení s rezervou. Tohoto způsobu se využívá např. při výrobě imitací šedých perziánů (širazů) na bílých indických jehnětinách, nebo imitace tuleně na skopovicích.

Vystříhávání pesíků (epilování) - se provádí obdobně jako u přírodních kožešin. U barvených kožešin se využívá např. při výrobě imitace sealu, bobra nebo nutrie ze stříhaných králičin.

Vsazování pesíků (špičkování) - např. při výrobě imitace stříbrné lišky se používaly jezevčí chlupy, které se vlepovaly do kožešiny.

Nátěry lesky a různými apreturami - se natírají kožešiny za různými účely, většinou však jde o zvýšení pružnosti, lesku, snižování elektrostatického náboje. Používají se k tomu různé zředěné kyseliny a soli. Nátěry lesky mají značný význam před operací žehlení.

Stříhání, žehlení a fixace kožešin - mají do značné míry stejný význam jako u přírodních kožešin s tím rozdílem, že je nutno brát zřetel na použité barvy a je nutno zařadit česání, klepání a tříbení srsti.

Tvorba umělého moaré - jedná se o umělé zkadeření srsti ve směru česáním a následnou fixací, natíráním fixačního prostředku v určitém směru přes šablonu, nebo lisováním po předešlém nánosu roztoku obdobných složení, jako se používá v kadeřnictvích při výrobě tzv. studených vln.

Hydrofobní úpravy kožešin - jsou nezbytnou operací, protože přírodní i barvené kožešiny (ty obzvláště) by se snadno zmáčely vodou. V závěru nutno říci, že vývoj při vyhledávání stále nových přípravků pokračuje velmi rychlým tempem, avšak jednotliví výrobci si chrání své objevy a tak není snadné zjistit složení. Při dnešním servisu v dodávkách však ani není potřebné znát přesné chemické složení používaných látek, ale jde jenom o to dodržovat stanovené receptury a postupy.

Kontrolní otázky
Jak se jmenuje kožešina z ondatry pižmové ?
Jaké jsou způsoby úpravy kožešin barvením ?

Co je to rupovaná kožešina ?

Jaké jsou povrchové úpravy se změnou tvaru nebo stavby srsti ?

nahoru