textilní terminologie - zbožíznalství > kůže a kožešiny > Příklady povrchové úpravy přírodních kožešin

Příklady povrchové úpravy přírodních kožešin

Zlepšení přírodního odstínu - blendováním (přibarvováním nátěrem), nebo odbarvováním - jedná se o úpravu konečku pesíků, dbát se musí na pozvolný přechod a dodržení stínování - provádí se v několika etapách zředěnými roztoky barev - nesmí být ostré přechody, řemen kožešiny musí zůstat zachován

Vytrhávání pesíků - k vytrhávání (rupování) pesíků i s kořínky dochází během námoku při činění (zpravidla po mírném napaření) - operace se provádí nožem na špalku, nebo strojově. Zbytky pesíků se odstraňují na jotové kožešině holením (upravuje se takto např. lachtan, nutrie, bobr, mýval, králičiny, zaječiny...)

Vystříhávání pesíků - epilace se provádí těsně nad řemenem zvláštními strojky zejména u stříhaných a barvených kožešin. Odstraňují se lesklé pesíky, aby se docílilo jemného omaku. U přírodních kožešin se provádí zřídka.

Stříhání - např. u bobra, jehnětiny, skopovic i králíků docilujeme lepšího vzhledu kožešin stříháním. Pouhým stříháním bílých králičin docilujeme imitací hermelínu. Vysokostřižený bobr, nebo nízko střižená jehnětina je kvalitativně jiná kožešina, nežli před postřihem.

Žehlení - je nepostradatelná operace např. u bobra a nutrií, často se používá k úpravě kožešin jehnětin a skopovic, kdy se dobře rozpracuje vlna, zbaví se nečistot a do určité míry i zaplstěných míst. Žehlení je nezbytná operace před fixací např. přírodních skopovic. Žehlení po předchozím napaření odstraní některé vady, jako např. růžice, víry a další vady směru srsti, které znehodnocují srst (např. u sviště).

Česání, klepání a tříbení srsti jsou pomocné operace u úpravy přírodních kožešin, které se provádějí strojově nebo ručně. Nemění se při nich charakter srsti, jenom se vylepšuje celkový vzhled, nebo se odstraňují nečistoty. Tříbením se srst zbavuje nečistot a zbytku barviv a třecí síly způsobují též zvýšení efektu lesku. Nejdůležitější pro správný výsledek tříbení jsou: vlhkost zboží, vlhkost pilin, teplota, poměr pilin ke zboží, použití různých přísad, zrnění a druh pilin.[3] Česání u kožešiny je zbavování prachu, vylínaných chlupů, načechrávání a urovnávání vlasu. Klepání – odstraňuje prach, vrací vlas do původní polohy.

nahoru