Funkce kůže

Kůže tvoří přirozený obal těla obratlovce, chrání ho před vnějšími vlivy (zima, vlhko, světlo, poranění,…) umožňuje dýchání a zprostředkovává styk s okolím. Je orgánem sekrece a exkrece, prostřednictvím nervového systému reaguje na dotyk, teplo, chlad, bolest.

Složení kůže

Z chemického hlediska je kůže složena z těchto hlavních složek: voda, bílkoviny, tuky, popeloviny (minerální látky). U savců je v srsti řada nečistot organických i anorganických.

Bílkoviny

Bílkoviny jsou základní složkou vazivové tkáně kůže a to buněk, vláken i mezibuněčné hmoty. Jsou to organické vysokomolekulární látky tzv. biopolymery. Základní stavební jednotkou všech bílkovin jsou (- minokyseliny. Ty se slučují pomocí peptidické vazby v peptidy a v bílkoviny. Nejdůležitější bílkovinou v kůži je kolagen, základní bílkovinou chlupů savců je keratin. Kolagen charakterizuje primární struktura tj. složení jednotlivých aminokyselin a jejich sled za sebou, sekundární struktura tj.prostorové spirálovité uspořádání řetězce aminokyselin, terciální struktura tj.spojení 3 paralelních spirálovitých řetězců pomocí vodíkových vazeb v tropokolagen a kvarterní struktura tj.agregace tropokolagenu pomocí elektrostatických vazeb do fibril, což jsou nejnižší morfologické jednotky.

Pletivo kůže je složeno z jemných, trojrozměrně propletených svazků vláken. Jednotlivá vlákna jsou složena z fibril. Prostory mezi vláknitými bílkovinami vyplňují nevláknité globulární bílkoviny (albumin, globulin).

Voda

Voda je v tkáni kůže nezbytná, neboť umožňuje průběh biologických pochodů. Ovlivňuje fyzikální vlastnosti bílkovinných útvarů. Zhruba 1/3 vody je pevně vázaná na kolagen (hydratační voda), 2/3 vody nejsou pevně vázané (botnací voda).

Tuky a vosky

Tuky jsou přítomny hlavně v podkožním vazivu, nejvíce u vepřovic. Vosky jsou především u skopovic.

Popeloviny

Popeloviny tvoří asi 1% kůže. Jsou to anorganické sloučeniny (kovy, soli), mají charakter stopových prvků.

Z hlediska struktury je kůže u různých živočichů velmi podobná.V příčném řezu se kůže (řemen) skládá ze tří nejdůležitějších částí: pokožky, škáry a podkožního vaziva.

nahoru