Podle povrchové úpravy

Useň bez úpravy je přírodní nebo barvená neapretovaná useň se zachovanou kresbou líce.

Useň s přírodním lícem může nebo nemusí mít povrchovou úpravu. Původní líc, který se objevil po odloučení pokožky nebyl odstraněn tj.kresba líce je zachována.

Useň s broušeným lícem je useň s jemně vybroušeným lícem upraveným krycími apreturami, hladká nebo tlačená.

Oboustranně upravená useň je chromitá nebo kombinovaně činěná, upravená tak, aby byla použitelná z lícové i rubové strany.

Hladká useň je s přírodním nebo broušeným lícem, bez umělé kresby na líci, v lesklém nebo matovém provedení.

Tlačená useň je s umělou kresbou na líci (vlisem), v lesklém nebo matovém provedení, jednobarevná nebo vícebarevná. Tuto úpravu mají mj. štípenky.

Useň s vlasovou úpravou je jemně broušená od rubu (velur) nebo jemně broušená od líce (nubuk), s kratším nebo delším vlasem.

Matová useň je useň s matným lícem.

Useň se stahovaným lícem speciálně činěná useň s výraznou lícovou kresbou, lesklá nebo matová, s transparentní nebo polotransparentní úpravou.

Useň s krycí pigmentovou úpravou - povrchová úprava usně provedená apreturou obsahující krycí barviva (koželužské pigmenty). Tato apretura zakrývá líc usně. Tuto úpravu mají mj. štípenky. Pokud je lícová kresba částečně zachovaná, jedná se o lehkou krycí pigmentovou úpravu.

Useň s lakovou úpravou má krycí pigmentovou povrchovou úpravu a následný přestřik polyuretanovým lakem. Zpravidla má vlis.

Useň s transparentní úpravou má povrchovou úpravu líce provedenou průhlednou popř. obarvenou apreturou. Tato úprava zachovává a zdůrazňuje kresbu líce, nezakrývá vady a znaky kůže.

Useň s polotransparentní úpravou má povrchovou úpravu líce provedenou kombinací krycí pigmentové a transparentní úpravy. Kresba líce je částečně zachována.

Useň s lehkou transparentní úpravou její líc není zakryt běžnou fixační vrstvou úpravy. Na povrchu usně jsou znatelné všechny přirozené povrchové vady a znaky líce. Aplikací vhodných přípravků je na vzhled i na omak dosahováno speciálních efektů.

Useň se záměrně stíranou úpravou - její povrchová úprava líce se skládá nejméně ze dvou různě zabarvených vrstev apretury. Setřením vrstev při výrobě je viditelná střední nebo základní vrstva apretury.

Povrstvená useň má na povrch nanesenu nebo připojenu vrstvu o tloušťce větší než 0,15 mm, ale menší než je třetina celkové tloušťky usně.

nahoru