Názvy vzorů tkanin

Tkaniny jsou na první pohled charakteristické svým vzorem. Často se podle vzoru nazývá i typ tkaniny ať je vyroben z jakéhokoliv materiálu. Vzor bývá vytvořen barevným snováním, různě barevnými útky, tiskem nebo jinou výrobní technologií. Následující názvy vzorů platí všeobecně pro všechny druhy tkanin. Některé typy tkanin jsou pojmenovány právě podle použitého vzoru.

Káro, kostka

vzor vytvářený použitím příze nejméně dvou barev v osnově i útku nebo tiskem tak, že na tkanině jsou barevné obrazce ve tvaru čtverce nebo obdélníku.

Okenní káro

vzor s nápadným, ale i méně výrazným kárem větší střídy a jednoduché kresby, vytvořený ze dvou až čtyř barevných nití snováním a házením na hladké či nevýrazně vzorované půdě.

Glenček, esterházy

název pro větší káro ve dvou nebo vícebarevném provedení vytvořený barevným snováním a barevnými útky. Vytváří káro s jemnou kresbou. Jde o káro z oblasti Skotska, přesněji ze skotského panství Glen Urquhart, odkud pochází toto typické káro. U nás běžně užívaný název esterházy je vlastně glenček, který dostal název podle rakousko-uherského šlechtice, který s oblibou nosil tkaniny s tímto kárem.

Tartan

je vzor vyjádřený přesně daným uspořádáním kára a jeho barevnými kompozicemi podle určitých zákonitostí. Skladba barev a proporce kára jednotlivých tartanů je určována rodovými tradicemi ve Skotsku. Tartany jsou vlnařské tkaniny pro národní skotské oblečení, přičemž vzory (je jich přes tři sta) se různí podle rodů. Název je odvozen ze skotského scotal tartan - rodový vzor klanu.

Skotská kostka

je všeobecný název pro kostku, připomínající skotský tartan nebo skotský tartan přímo. Barevné ladění a počty nití v káru skotské kostky může být odlišné od tartanu. Vzor skotské kostky se uplatňuje i na jiných než vlnařských materiálech.

Madraská kostka

károvaný vzor, převážně vícebarevný, s asymetrickým uspořádáním osnovy i útku nezávisle na sobě v zastřených barvách. Název je odvozen od indického města Madras, kde se původně vyráběl tento typ tkanin.

Vichy káro

vzor používaný na bavlněných tkaninách. Je střední velikosti ve dvoubarevném provedení, často se uplatňuje jako fond v technice vzor na vzor u tisků. Název je odvozen od francouzského města Vichy, známého výrobou bavlnářských zástěrových a košilových tkanin.

Tatrsál

vzor vyjádřený malým kárem v kontrastní barevné kombinaci okrové a hnědé barvy na bílém podkladě, základní barevnost bývá rozvedena do dalších koloritů. Název je odvozen od starého londýnského koňského trhu Tattersall, střediska přátel jezdeckého sportu. Vzor se původně uplatňoval na koňské přikrývky.

Pepito

vzor s drobnou kostičkou tkaný ve vazbě plátnové nebo keprové ve dvou kontrastních barvách (nejčastější kombinace s bílou barvou) v poměru 2:2, 4:4 nebo u jemných přízí maximálně 6:6, nebo je vzoru docíleno tiskem. Základní kresba může být zpestřena barevným překárováním různé velikosti. V případě kombinace keprové vazby a střídání nití 6:6 vzor velmi připomíná kohoutí stopu; v tomto případě rozhoduje velikost vzoru do půl centimetru se nám i tento vzor jeví jako drobná kostička, hovoříme o pepitu. Název je odvozen od jména španělské tanečnice Pepity, která tento vzor nosila nebo ze španělského pepitas - tmavá bavlníková semena, která v bavlně výrazně vystupují a připomínají výraz tkaniny.

Kohoutí stopa

vzor napodobující stopu kohouta, tvořený kombinací barevného a vazebního vzorování nebo tiskem. Název je doslovný překlad z německého Hahnentritt, v angličtině je tento název vyjádřen jako dogtooth neboli "psí zuby".

Kančí zub

dvoubarevný vzor (vytvořený pomocí jednobarevného snování a jinobarevného házení) znázorňující drobná zrna, seskupená do nevýrazného podélného pruhování pomocí kombinované keprové a plátnové vazby.

Kaviár

vzor vyznačující se tečkovými motivy, na nichž jsou tmavší body, vzor je vytvořen na tmavší půdě při použití osmivazného speciálního kepru při snování 2:2 v kontrastních barvách. Někdy je tento vzor nazýván jako rybí očko, názvy jsou odvozeny od vzhledu tkaniny.

Pepř a sůl

vzor s jemným tečkovým motivem. Často se používá muliné přízí. Vzor se uplatňuje nejvíce u vlnařských tkanin z česaných přízí. Název je odvozen od vzhledu rozsypaného pepře a soli, připomínající výraz tkaniny.

Činovatina

vzor s výrazně znatelnou vazbou vytvářející čtverce, obdélníky nebo jiné geometrické obrazce střídáním osnovních a útkových keprových nebo atlasových vazeb při dodržení ostrého odvázání vazebních obrazců. (pojem ostré odvázání znamená, že v určité linii je oproti útkovému vaznému bodu bod osnovní a naopak)

Rybí kostra

u nás také známa jako stromkový vzor nebo také fiškret (z německého Fisch - ryba, Gerüst - kostra). Vzor s lomeným řádkováním vytvořený lomenou keprovou vazbou, která může být různé šířky, časté je zdůraznění této vazby použitím kontrastních osnovních a útkových nití. Vzor se nejčastěji používá u vlnařských ale i u bavlnářských tkanin.

Reverzíbl

vícebarevný vzor vyrobený technikou dvojitých tkanin (dvouútkových nebo dvouosnovních), nejčastěji v plátnové vazbě, vytvářející negativní obraz líce na rubové straně tkaniny. Název je odvozen z francouzského reversible - oboustranný.

Rajé

vzor s výraznými podélnými proužky stejné nebo různé šířky a uspořádání, je vytvořen zároveň pomocí snovaného vzoru, pořadu házení a vazby (podélné lícové pruhování je na rubu příčné), popř. tiskem. Název je odvozen z francouzského rayé - pruh.

Lance

vzor vytvořený zvláštní vzorovou osnovou nebo útkem, který probíhá po celé délce či šířce tkaniny. Vzor má převážně malou střídu, tvoří jej jednoduché ornamenty, tečky, květinové náměty apod.

Degradé

vzor tkaniny, jehož barevné seskupení vychází od světlého až k tmavému tónu, poté se láme a opětovně se opakuje. Tím vznikají násilné schodovité barevné přechody. Uplatňuje se nejvíce u tkaných a tištěných pruhů.

Berberské pruhy

vzor uplatňující se převážně u vlnařských tkanin, vyznačuje se užšími nepravidelnými pruhy v nevýrazných barvách s efekty připomínající ruční tkaní.

Bengálské pruhy

vzor tkaniny vyznačující se mnohobarevnými výraznými pruhy. Název je odvozen od indické provincie Bengálsko.

Travér

vzor s výraznými příčnými proužky vytvořený pomocí vzorového pořadu házení a vazbou, popř. tiskem.

Diagonál

vzor s výrazným šikmým řádkováním, tvořený keprovou vazbou, barevnou kombinací nití nebo i uspořádáním vytkaných a tištěných vzorů.

Filafil

(francouzsky fil a fil = nit k niti) vzor s charakteristickým schodkovým šikmým řádkováním vytvořený kombinací dvou kontrastních barevných odstínů nití v osnově i útku v poměru 1:1, zvýraznění barevného efektu se dosáhne odpovídající vazbou, (často cirkas nebo panama) základní vzor lze zpestřit buď proužkem, nebo překárováním.

Šanžán

vzor tkaniny s měňavým efektem vytvořený zatkáním kontrastně barevného útku proti osnově. Tento vzor se uplatňuje převážně u hedvábnických tkanin.

Falešné uni

vzor působící jako jednobarevná tkanina, nejčastěji je tvořen z malých nevýrazných motivů v decentně laděných barvách.

Multikolor

vícebarevný vzor bez znatelného výrazu, je docílen použitím melanžových nebo muliné příze tak, že konečný výraz dává vzhled mnohobarevné, ale střízlivě laděné tkaniny.

Šiné

vzor s charakteristickými nejasnými konturami vzniklými při použití potištěné osnovy a jednobarevných útkových nití. Těchto vzorů se používá nejčastěji u hedvábných a dekoračních tkanin. Šiné bývá často napodobován potištěnými vzory (s typickými nevýraznými obrysy vzoru šiné) na hotových tkaninách.

Ombré

jednobarevný nebo vícebarevný duhově stínující vzor, vytvořený barevným snováním nebo házením, popř. tiskem. Název je odvozen z francouzského ambrer - stínující.

Fasoné

vzor s drobnými jednoduchými motivy mírného plastického výrazu, je vytvořen kombinací různých vazeb, popř. přízí.

Medailon

všeobecné označení pro malý nebo středně velký osamocený vzor barevně zvýrazněný na jednobarevné nebo velmi jemně vzorované půdě tkaniny.

Brošé

vzor s drobnými motivy napodobující výšivku, tvořený zvláštním útkem, který je pouze v místech motivů, útek ležící od jednoho motivu k druhému se odstřihne.

Bordura

vzor vytvářející výrazný barevný okraj tkaniny s ornamentální, květinovou, geometrickou a jinou tématikou. Nejčastěji tvoří orámování na okrajích šátků nebo ubrusů. Název bordura se používá pro vzory pruhů nebo kár seskupených k okraji tkaniny.

Patchwork

tištěný nebo tkaný vzor, který má vzhled sešitých malých kousků různých vzorů a barevností.

Eternelový vzor

vyznačuje se drobnými, velmi jednoduchými motivy, které jsou pravidelně rozloženy po celé ploše textilie. Používá se u potiskovaných textilií na dámské šaty, halenky nebo pánské vázanky.

Kašmírový vzor

jemná kresba drobných květinových vzorů (původně v červených a hnědých odstínech), seskupena do tvarů piniových šišek. Tento vzor je také označován jako paisley vzor. Název vznikl od skotského starobylého města Paisley, kde se vyráběly tkaniny s tímto vzorem, odvozeným od původních indických motivů.

Kompozé

název pro dvě i více tkanin (ale i pletenin), které mají některé společné základní stavební prvky např. stejná barevnost dvou odlišných vzorů (káro, proužek) nebo různá velikost kára ve stejném barevném ladění, jako kompozé mohou být označeny i materiály stejných kvalit v různé vazbě nebo různých kvalit (košilovina, šatovka a oblekovka), ve stejném barevném ladění nebo se stejným vzorovým motivem atp.

Žakárový vzor

je velkoplošný vzor (často i mnohobarevný) vyznačující se velkou střídou vazby, kterou nelze tkát na listových stavech a proto se tká na žakárových tkacích strojích. Vzor může být v různých vazbách nebo v kombinaci různých vazeb. Uplatňuje se nejčastěji na dekorativních tkaninách. Název je odvozen od použitého strojního zařízení.

Průběžný test -- kontrolní otázky

Pokuste se popsat alespoň 5 druhů károvaných, kostkových vzorů?

Jak vzniká vzor filafil?

Čím se liší tartan od skotské kostky?

Co je to činovatní vzor, jak vzniká?

Jak vzniká vzor šiné?

Co je typické pro madraskou kostku?

Co je charakteristické pro kašmírový vzor?

Jaký je rozdíl mezi vzory pepito a kohoutí stopa?

nahoru